testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

मातृभाषा महती

-प्र. ग. सहस्त्रबुद्धे

वेबदुनिया|
मराठअसआमुचमायबोली, म्हणायजरराज्यभाषअस
घरआणि दारकुणविचारअनाथपरदीु:दिस
गुळाचकळस्वागाढवांना, उकिर्डेनित्धुंडाळततसा! मराठीसारुनि दूरकितमूविंग्रजभुंकती।।1
मुलांना, मुलींनशिशुंनजयआंग्लभाषेशिक्षदिल
अतिक्लिष्भाषमहाशत्रुभाषजयांनस्वपाल्यावरथोपलतयांनगणआत्मजांचीजिव्हस्वहस्तअसकापिलछाटल
तयांनघराला, यशाला, सुखालस्वहस्तेलावली।।2
'घरामाजबाहेबोलेभाषमराठीच' आग्रहातधर
शुभेच्छा, क्षमेच्छा, तशस्वागतेच्छमराठीमधसर्काहकरमराठीमधयसांगतयेनाहअसजगामाजि काहनस
मराठफिकइंग्रजीच्यपुढमहान्यूगंडासोडकसे।।3
मराठअसगुर्जरकानडतुळतेलगतामिळीहअस
असओरियबंगलआणि हिन्दअसामतशकोंकणअसअसद्यावाणगुरुंच्यमुखींची, असद्यामल्यासिंधअस
गणस्वदेशस्वभाषाआम्हपरंतकुठविंग्रजनसो।।4
अहइंग्रजकृत्यम्हणावतिनसर्देशाभक्षिल
तिनएकतभंगिलभारताचतिनभांडणातअसरोविलतिनप्रान्भाषांबांधूभिंतआम्हाला न एकत्येदिल
अहराक्षसीलत्वरेघालवत्या, तररक्षस्वातंत्र्संपादिल।5
अमांगल्यपूर्णा, अभद्रदरिद्रा, महाबोबडतोकडअस
अतिक्रूरकर्मजगक्रौर्यधर्मखळा-राक्षसांचीभाषअसजरप्राकंठाआलतरीहकधयावनभाबोलनक
ऋषींचमुनींचविचारीजनांचअससांगणतुच्माननका।।6
जगामाजि भाषअनेकअनेकपरिश्रेष्मातृभाषअस
तिचमासन्मास्थाघेण्यजगकुणअन्भाषनसतशातूशास्त्रे-कला-ज्ञानपूर्णमहाशक्तीशालमराठअस
शिकायजगाचकुणअन्भाषगणमातृभाषाकिल्लअसे।।7
निमंत्रावयलग्मुंजीआली, अशछापिलसुंदरपत्रिक
कळेनअमांगल्यपूर्णअभद्रकरंट्यअशआंग्लभाषेा? नववर्दीपावलपुत्रजन्मशुभेच्छकुणालकुणधाडत
अशाहप्रसंगपहमोठमोठे, स्वभाषा न ा! विंग्रजयोजिती।।8
मराठअसजरमायबोली, न ज्ञानदेवतयावाचत
नामदेवतुकारागाथा, न श्लोआर्यादि उच्चारतजरपत्आलमराठीसाधतयालागि येईनवाचत
शिरबैसलविंग्रजीनाकृत्यतिलयेईनमुळफेकता।।9
पुरी, पेमार्ग, यांनकशालहवनात्यभ्रष्भाषेतले?घराला, स्वनामांकितपट्टिकेला,लिहीतस्वभाषेवांगले?
दुकानाप्रतनाकाहविदेशी? धनप्राप्तीचपावतविंग्रजकितरंे, अंस्वाक्षरीहअजूनपहविंग्रजघासत।10
कुणसांगतअसविश्वभाषा, तिचग्रंथभांडामोठअस
अहज्ञानविज्ञास्थापत्वैद्यादि शास्त्रतिच्यावीयेतकसे ? तिच्यावीन्यायालयामूकततिच्यावीआदेदेतनय
अससर्मिथ्यतयविंग्रजीलम्हणावे 'करतोंकाळबये'।11
अरण्यामध्यखावयरामरायवारजेधवताडकधावल
'किंतधरी, ठामारतिलू' गुरुंनअशस्पष्आज्ञदिलतदराघवानशराधाकेला, जशदुष्राक्षसमारिल
तशदेशव्यापमहाताडकी, हिलपाहिजसंहारिली।।12।।
शिशबालकाठामारावयालजिलपाठवकंवृंदावन
कितलाघवबोलणचालणविषालपरचोपडस्वस्तनयशोदासुतानबयपूतनेला, तिच्यदुष्हेतूसवमारिल
तसइंग्रजीरुपूतनेलयमाच्यघरपाहिजधाडले।।13
कुणसांगततीसंपर्भाषा, महापापसंपर्जोडत
करभेनिर्माप्रांताभाषांत, आम्हामधफूपाडतस्वदेशीभाषांधिक्कारूने, अहविंग्रजीलमहामानत
कसस्वाभिमानाटाकूदेतकितसन्मतजाहलदुर्मत।14
मराठअसआमुचमायबोली, तिलरज्ा? विश्वभाषकर
जगातीविद्यतशसर्शास्त्रतिच्यामाजआणोआम्हभरपुन्हपेटवस्वाभिमानआम्हपुन्हएकदशौर्धैर्यधर
मराठीतारू, स्वदेशातारसुखविश्होईऐसकर।15
मराठअससर्वथश्रेष्भाषजिनगाजविल्यदहाहदिश
तिचपुत्आम्हकससाहताहो, कशजाहलीसतिचदुर्दशमनआठवभक्श्रीनामदेवा, गुरुग्रंथसाहेभूषवि
रघुनाथरावात्यपेशव्याला, मराठीसिंधूवरपोचवी।।16
अहआठवसंमानभावजयांनदिशदक्षिणजिंकल
तसकाबुलकृष्णभक्तांत्यांनअसधर्मभाषमराठदिलमराठअसअमृताचीथाळजिलज्ञानदेवेस्वयरांधिल
तिचपाहिजध्वजउंकेली,पुन्हउच्च ‍स्थानतिलस्थापिल।17


यावर अधिक वाचा :

हे राम घोर कलयुग, मुलाने केली सख्या आईला बेदम मारहाण, हे ...

national news
आयुष्यभर पोटाला चिमटे देवून, मेहनत करत मुलाला वाढविल्यानंतर उतार वयात त्याने आपला सांभाळ ...

मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याची थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी ...

national news
युवकांनी सीएसएमटीसमोर भीक मागून जमवलेली रक्कम मुख्यमंत्र्यांकडे करणार जमा करणार आहेत. ...

वर्ल्ड कप 2019: वेस्ट इंडिज हा देश नाही मग त्यांच्या ...

national news
इंग्लंडमध्ये वर्ल्ड कप सुरू आहे. स्पर्धेत दहा संघ आहेत. प्रत्येक मॅच सुरू होण्याआधी ...

गुगलने केले तीस लाख अकाऊंट बंद, त्यात तुमचे तर नाही ना ?

national news
जागतिक कंपनी इमेल सेवा, सर्च इंजिन सेवा देणारी कंपनी असलेल्या गुगलने आपल्या मॅप सेवेतून ...

ब्रायन लाराला काय झाले ? मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल

national news
जागतिक क्रिकेट उत्तम खेळाडू म्हणून ओळख असलेल्या वेस्ट इंडिजचा माजी कर्णधार ब्रायन लाराला ...

मासिक पाळीच्या काळात मेन्स्ट्रुअल कपचा पर्याय खात्रीचा?

national news
पाळीच्या काळामध्ये सर्व स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध व्हावेत, ते सर्वांना परवडणारे ...

किस करण्याचे फायदे जाणून घेतल्यावर दररोज घ्याल चुंबन

national news
ओंठावर किस करणे प्रेम दर्शवण्याचा भाव आहे. पण आपल्याला हे माहित आहे का की ओठांवर किस ...

RRB Recruitment 2019: एकापेक्षा जास्त पोस्टावर अर्ज ...

national news
RRB Recruitment 2019: आरआरबी (रेलवे भरती बोर्ड) ने पॅरामेडिकल भरती (CEN - No.02/2019) ...

दुपारच्या जेवणानंतर सुस्तीची कारणे व उपाय

national news
दुपारचे जेवण झाले, की आळस येणे, सुस्ती येणे, डुलकी घ्यावीशी वाटणे किंवा झोप येणे, असा ...

प्रदूषण कारणं आणि निवारण (मराठी निबंध)

national news
कु.ऋचा दीपक कर्पे