Widgets Magazine
Widgets Magazine

दिवस कसे गेले ते कळलंच नाही

शाळेमध्ये मुख्याध्यापक साहेबांचा निरोपसमारंभ - 
बाईंना भाषण करायला सांगितलं....
त्यांना अगदी भरुन आलं
त्या एव्हढच बोलू शकल्या :-
"सरांच्या सोबत काम करता करता...
.
.
.
मला दिवस कसे गेले ते कळलंच नाही....." Widgets Magazine
यावर अधिक वाचा :  

Widgets Magazine

हास्यकट्टा

news

II सखी II

ती आली आयुष्यात अन् मी मोठी झाले अवखळ मुलीची एकदम बाई झाले नको वाटायचे तिचे ...

news

Whats app message : आज ठरवलं.....

मनाच्या गाभाऱ्यात अगदी खोल खोल जायचं..... बघायचं..... काय आहे तिथे ज्याचा त्रास कळत-नकळत ...

news

(Maturity ) प्रगल्भता म्हणजे काय ?

प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं माणसांच्या बरोबर माणुसकीने बोलता, वागता. प्रगल्भता ...

news

मराठी विनोद : जिओ कस्टमर केयर

एक बाईने जिओ कस्टमर केयरला रागारागाने फोन लावला..... "तीन तासांपासून तुमच्या कंपनीचे ...

Widgets Magazine