testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

...म्हणून आजीला आला राग

Last Modified बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017 (14:21 IST)
एकदा एका मुलाला त्याच्या आईने शिकवण दिली की मोठ्यांचा आदर करायचा.
बसमध्ये गाडीत बसलेला असताना एखादे आजी किंवा आजोबा उभे असले तर त्यांना बसायला जागा द्यायची.
एके दिवशी मुलगा बसने चालला होता व त्याने पाहिले जवळच एक आजी उभ्या आहेत.
तसा तो मुलगा उठला व म्हणाला, "आजी बसा ना"
आजी म्हणाल्या, "नको"
थोड्या वेळाने पुन्हा म्हणाला "आजी बसा ना"
आजी रागानेच म्हणतात, "नको म्हणाले ना एकदा, तूच बस."
मुलगा थोडा वेळ गेल्यावर पुन्हा आजीला विनवू लागला " आजी बसा ना"
तशा आजी ओरडल्या, आता परत बस म्हणालास तर फटका देईन, तूच बस"
मुलाने घरी गेल्यावर आईला सर्व गोष्ट सांगितली.
आई म्हणाली, "तू दारा जवळच्या सीटवर बसला असशील आणि त्यांना दारात बसायला भीती वाटत असेल."
मुलगा म्हणाला, "नाही ग आई, मी दारात नव्हतो बसलो."
आई विचारते, "मग कुठे बसला होतास."
मुलगा म्हणाला - "मी आपल्या आजोबांच्या मांडीवर बसलो होतो."


यावर अधिक वाचा :