testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

दप्तराचे ओझे

- पंडित हिंगे

school
वेबदुनिया|

ND
त्यांच्या पाठीवरील...
भारंभार दप्तरांचे ओझे पाहून...
मला सहज आठवण झाली....
देशातल्या गिर्यारोहकांची...
हे तर चाललेत शाळेत....
उत्तम अशा ज्ञानार्जनासाठी...
मग एवढे जड ओझे....
सांगा बर पाठीवर कशासाठी.. ?
कुणाला तरी यांची...
भविष्यात दया येईल... ? पाठीवरचे हे जड ओझे...
सांगा कसे कमी होईल... ?
हे तर देशाचे आधारस्तंभ....
यांची पुढे काय गत होईल... ?


यावर अधिक वाचा :