testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

तो बाप असतो

fathers day
वेबदुनिया|

बाळंतपण झाल्यावर, धावपळ करतो

औषध घेतो, चहा, कॉफी आणतो

पैशांची जुळवाजुळव करतो

.................... तो बाप असतो

सगळ्यांना ने आण करतो

स्वयंपाक हि करतो

सिजरीन नंतर बायकोला त्रास नको,

म्हणून बाळ रडलं तर रात्र भर जागतो

.................................. तो बाप असतो

चांगल्या शाळेमध्ये पोरांना टाकायची धडपड करतो

donation साठी उधार आणतो,

वेळ पडली तर हातपाय पडतो

................................. तो बाप असतो

कॉलेज मध्ये सोबत जातो, हॉस्टेल शोधतो

स्वतः फाटक बनियन घालून

तुम्हाला jeans ची pant घेऊन देतो

.................................... तो बाप असतो

स्वतः टपरा mobile वापरून, तुम्हाला stylish mobile घेऊन देतो

तुमच्या prepaid चे पैसे स्वतःच भरतो

तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो

.................................... तो बाप असतो

lovemarriage करायला कोणी निघाल तर खूप चिडतो

"सगळं नीट पाहिलं का? " म्हणून खूप ओरडतो

"बाबा तुम्हाला काही समजत का? "अस ऐकल्यावर खूप रडतो

................ तो बाप असतो

जाताना पोरगी सासरी, धायमोकळून रडतो

माझ्या चिऊला नीट ठेवा

असे हात जोडून सांगतो

.............. तो बाप असतो.

स्त्रोत : प्रियंका विजय


यावर अधिक वाचा :