testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

वन्दे मातरम्‌!

- बंकिमचंद्र चटर्जी

republic day
वेबदुनिया|

ND
वन्दे मातरम्‌!
सुजलाम, सुफलाम्‌ मलयज-शीतलाम्‌
शस्यश्यामलाम्‌ मातरम्‌
वन्दे मातरम्‌
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्‌
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्‌
सुहासिनीम्‌ सुमधुरभाषिणीम्‌
सुखदाम्‌, वरदाम्‌, मातरम्‌!
वन्दे मातरम्‌
वन्दे मातरम्‌


यावर अधिक वाचा :