testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

अष्टगणेश : महोदर

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018

अष्टगणेश : विकट

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018
विकट नावाचा प्रसिद्ध अवतार कामासुराचा संहारक आहे. मयूर त्याचे वाहन आहे. श्री विष्णू जेव्हा जालंधराची पत्नी वृंदाजवळ ...

अष्टगणेश : वक्रतुंड

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018
वक्रतुंडावतार हा ब्रह्माचा देह धारण करणारा, मत्सरासुराचा संहारक आणि सिंह वाहन असणारा मानला जातो. देवराज इंद्राच्या ...

अष्टगणेश : विघ्नराज

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018
विघ्नराज नावाच्या अवतारात गणेशाचे वाहन शेषनाग आहे. एकदा एका विवाहाप्रसंगी पार्वती गप्पा करता करता हसली आणि तिच्या ...

अष्टगणेश : गजानन

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018
गजानन अवतार सांख्यब्रह्म धारक आहे. त्याला लोभासुर आणि मूषक वाहन असेही म्हटले आहे. धनाधिपती कुबेरापासून लोभासुराचा जन्म ...

अष्टगणेश : एकदंत

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018
एकदंतावतार हा ब्रह्माधारक असून तो मदासुराचा वध करणारा आहे. त्याचे वाहन मूषक आहे. गुरू शुक्राचार्यांचे भाऊ महर्षी च्यवन ...
धुम्रवर्ण अवतार अभिमानासुराचा नाश करणारा आहे. तो शिवब्रह्म स्वरूप आहे. त्याला मूषक वाहन असेही म्हटले जाते. लोक ...

अष्टगणेश : लंबोदर

शुक्रवार,ऑगस्ट 24, 2018
लंबोदराचा अवतार हा क्रोधासुराचा विनाश करणारा आहे. श्री विष्णूच्या अनुपम लावण्यसंपन्न रूपाला पाहून शंकर कामविव्हल झाले ...

अष्टगणेश

बुधवार,सप्टेंबर 6, 2017
गणेशाचे अष्ट अवतारही आहेत. त्यांना महोदर, वक्रतुंड, विकट, विघ्नराज, गजानन, एकदंत, लंबोदर, धुम्रवर्ण अशी नावे आहेत. ...