मुख्य पृष्ठ    ज्योतिष
 
कोणत्याही कार्याची सुरूवात शुभ मुहूर्तावर किंवा वेळेवर केली तर ते काम लवकर होण्याची किंवा यश‍ मिळण्याची शक्यता प्रबळ होते. हा शुभ वेळ चौघडियामध्ये आपल्याला मिळू शकतो. येथे आम्ही चौघडिया पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
पासुन पर्यंत रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
6:00 AM 7:30 AM उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ चर काल
7:30 AM 9:00 AM चर काल उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ
9:00 AM 10:30 AM लाभ शुभ काल काल उद्बेग अमृत रोग
10:30 AM 12:00 PM अमृत रोग लाभ शुभ काल काल उद्बेग
12:00 PM 1:30 PM काल उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ काल
1:30 PM 3:00 PM शुभ काल काल उद्बेग अमृत रोग लाभ
3:00 PM 4:30 PM रोग लाभ शुभ काल काल उद्बेग अमृत
4:30 PM 6:00 PM उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ काल काल
  - शुभ   - अमृत   - लाभ
पासुन पर्यंत रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
6:00 PM 7:30 PM शुभ चर काल उद्बेग अमृत रोग लाभ
7:30 PM 9:00 PM अमृत रोग लाभ शुभ चर काल उद्बेग
9:00 PM 10:30 PM काल काल उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ
10:30 PM 12:00 AM रोग लाभ शुभ काल काल उद्बेग अमृत
12:00 AM 1:30 AM काल उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ काल
1:30 AM 3:00 AM लाभ शुभ काल काल उद्बेग अमृत रोग
3:00 AM 4:30 AM उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ काल काल
4:30 AM 6:00 AM शुभ काल काल उद्बेग अमृत रोग लाभ
 
विशेष-दिवसव रात्रीच्या चौघडियाचा आरंभ क्रमश: सूर्योदय व सूर्यास्तापासून होतो. प्रत्येक चौघडियाचा काळ दिड तासाचा असतो. वेळेनुसार चौघडिया शुभ मध्यम व अशुभ या तीन भागात विभागली जाते. यात अशुभ चौघडियाच्या वेळी शुभ कार्य करण्यापासून वाचले पाहिजे.
 
शुभ चौघडिया शुभ (स्वामी गुरु), अमृत (स्वामी चंद्रमा), लाभ (स्वामी बुध)
मध्यम चौघडिया चर (स्वामी शुक्र)
अशुभ चौघड़िया उद्बेग (स्वामी सूर्य), काल (स्वामी शनि), रोग (स्वामी मंगल)