या लेखासाठी टिप्पण्या बंद केल्या गेल्या आहेत.
  • Page
  • 1

महत्त्वाच्या बातम्या

भारत सरकारच्या नवीन आयटी धोरणा अंतर्गत कोणत्याही विषयावर कोणतीही व्यक्ती, समुदाय, धर्म आणि देश याविरुद्ध आपत्तीजनक टिप्पणी दंड करण्यायोग्य अपराध आहे. या प्रकारच्या टिप्पणीवर कायदेशीर कारवाईची (कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही) तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे. परिणामी या मंचात पाठविलेल्या कोणत्याही विचारांची जबाबदारी पूर्णतः त्या लेखकाचीच असेल.