श्रीराम शलाका प्रश्नावलीच्या

जीवनात असे अनेक प्रसंग येतात तेव्हा आपल्याला कळत नाही की काय करायचे आणि काय नाही? अशा वेळी श्रीराम शलाका प्रश्नावलीच्या रूपाने आपल्याकडे एक परंपरागत ठेव आहे की त्यातून आपल्याला उभरता येईल. याचा उपयोग एकदम सरळ आहे. सगळ्यात आधी श्रीरामाचे श्रध्दापूर्वक ध्यान करावे व ज्या प्रश्नावर देवाचे मार्गदर्शन पाहिजे आहे त्या प्रश्नाबद्दल विचार करावा. त्यानंतर खाली दिलेल्या चौकटीच्या आत कोणत्याही जागी कर्सर नेऊन डोळे बंद करावेत व क्लिक करावे. काही वेळातच आपण क्लिक केल्याच्या अनुरूप रामशलाका प्रश्नावली च्या नऊ पैकी कोणत्याही एका चौपाईतून तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.

|| सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे ||
|| राम लखनु सुनि भए सुखारे ||
बालकांडतील वाटिकेतून फूल आणल्यावर विश्वामित्रांचा आशीर्वाद
फळ: प्रश्न फारच चांगला आहे, काम जरूर पूर्ण होईल.
|| सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे ||
|| राम लखनु सुनि भए सुखारे ||
बालकांडतील वाटिकेतून फूल आणल्यावर विश्वामित्रांचा आशीर्वाद
फळ: प्रश्न फारच चांगला आहे, काम जरूर पूर्ण होईल.
|| उधरें अंत न होइ निबाहू ||
|| कालनेमि जिमि रावन राहू ||
बालकांडच्या सुरूवातीला चांगल्या लोकांची सोबत करण्याची शिकवण.
फळ: हे काम सोडून द्या, यशाबद्दल आशंका आहे.
|| बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं ||
|| फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ||
बालकांडाच्या सुरूवातीला वाईट लोकांच्या संगतीपासून दूर राहण्याचा सल्ला
फळ: वाईट लोकांपासून दूरच रहा हे काम बहुतेक होईल.
|| प्रबिसि नगर कीजै सब काजा ||
|| हृदय राखि कोसलपुर राजा ||
सुंदरकांडमध्ये हनुमानच्या लंका प्रवेशाचा प्रसंग.
फळ: देवाचे ध्यान धारणा करावी यश वाट बघत आहे.
|| मुद मंगलमय संत समाजू ||
|| जिमि जग जंगम तीरथ राजू ||
बालकांडात संतांच्या सत्संगातील महत्वाचा प्रसंग.
फळ: मनोरथ चांगला आहे, काम सुरू करा पूर्ण होईल.
|| होइ है सोई जो राम रचि राखा ||
|| कोकरि तरक बढावहिं साषा ||
बालकांडातील शिवपार्वती यांच्यातील सुरूवात.
फळ: काम होण्याबद्दल आशंका आहे, हे दैवावर सोडून द्यावे तेच चांगले आहे.
|| बरुन कुबेर सुरेस समीरा ||
|| रन सनमुख धरि काह न धीरा ||
लंका कांडातील विधवा मंदोदरीचा वियोग.
फळ: गप्प बसा काम पूर्ण होणार नाही.
|| गरल सुधा रिपु करय मिताई ||
|| गोपद सिंधु अनल सितलाइ ||
हनुमानाचा लंकेत प्रवेशाचा प्रसंग.
फळ: संकल्प फार चांगला आहे, आपले काम पूर्ण होणार.