रोटी आणि चपातीमध्ये काय फरक आहे?

आपल्या भारतीयांचे जेवण रोटीशिवाय अपूर्ण आहे, पण तुम्हाला रोटी आणि चपातीमधील फरक माहित आहे का?चला जाणून घ्या

रोटी आणि चपाती दोन्ही बनवण्याची पद्धत वेगळी आहे.

चपातीचे पीठ ओले मळून घ्यावे.

रोटी बनवण्यासाठी त्याचे पीठ घट्ट मळून घेतले जाते.

चपाती बनवण्यासाठी लाटणे पोळपाट वापरले जात नाही.

हाताने मऊ पीठ घेऊन चपाती बनवली जाते.

चपातीच्या तुलनेत रोटी खूपच पातळ असते.

तथापि, आपण बनवण्याच्या पद्धतीनुसार न गेल्यास, दोन्ही समान आहेत.