या 5 पद्धतींनी जाणून घ्या कोणी खोटे बोलत आहे की खरे बोलत आहे?

मानसशास्त्रानुसार खोट्याची व्याख्या कशी केली जाऊ शकते ते जाणून घेऊया.

खोटे पकडण्याचे काही मार्ग असू शकतात.

social media

खोटे बोलणारे लोक साधे आणि स्पष्ट शब्द वापरण्याचा प्रयत्न करतात.

social media

कारण त्यांना अतिरिक्त तपशील देणे टाळायचे आहे.

social media

अशा लोकांना फार कमी शब्दात प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे असतात.

social media

कारण हे लोक शक्य तितकी माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करतात.

social media

जर एखाद्या व्यक्तीला खोटे बोलण्याची सवय असेल तर तो डोळे लपवण्याचा प्रयत्न करतो.

social media

अशा लोकांच्या बोलण्याच्या पद्धतीत तुम्हाला बदल दिसतो.

social media

खोटे बोलणाऱ्याचे शब्द त्याच्या कृतीशी जुळत नाहीत.

social media