साबुदाणा या झाडापासून बनवला जातो

उपवासात खाल्लेला साबुदाणा कसा तयार होतो हे तुम्हाला माहीत आहे का? त्याची प्रक्रिया जाणून घेऊया

साबुदाणा ही कोणत्याही झाडावर उगवणारी गोष्ट नाही.

social media

ते बनवले जाते आणि ते बनवण्याची प्रक्रिया बरीच लांब असते.

social media

हे सागो पाम नावाच्या झाडापासून बनवले जाते.

social media

टॅपिओका रूट पाम साबुदाणा स्टेमच्या मध्यभागी काढला जातो.

social media

रताळ्यासारखा दिसणारा या कंदाला कसावा असेही म्हणतात.

social media

ते कापून मोठ्या भांड्यात ठेवले जाते आणि दररोज पाणी टाकले जाते.

social media

ही प्रक्रिया बऱ्याच काळासाठी पुनरावृत्ती होते.

social media

नंतर त्याचा लगदा मशीनमध्ये टाकून साबुदाणा तयार केला जातो.

social media

कोरडे झाल्यानंतर, ते ग्लुकोज आणि स्टार्चच्या पावडरने पॉलिश केले जाते.

social media

यामुळे साबुदाणा चमकतो आणि मग तो बाजारात विकला जातो.

social media