पोळी नेहमी गोल का असते?

गोल, मऊ आणि व्यवस्थित पोळी बनवणे ही एखाद्या कलेपेक्षा कमी नाही, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की पोळी गोल का असते.

पोळीच्या गोल आकाराचे कारण म्हणजे कणकेचा गोळा आहे.

social media

गोल पोळ्या फक्त कणकेच्या गोळ्यांपासून बनवल्या जातात.

social media

लाटण्याने चपातीला सर्व बाजूंनी गोल करणे सोपे करते.

social media

तवाही गोल असतो आणि चपाती सर्व बाजूंनी शेकली जाते.

social media

काही धार्मिक विश्वासांनुसार, चपातीचा गोल आकार जीवन आणि मृत्यूच्या चक्राचे प्रतिनिधित्व करतो.

social media

चपाती हा शब्द प्रत्यक्षात 'चपात' या हिंदी शब्दापासून आला आहे.

social media

याचा अर्थ चापट. जरी याचा चापटशी काहीही संबंध नाही

social media

गोलाकार आणि व्यवस्थित तयार केलेली चपाती देखील चवीला उत्कृष्ट लागते.

social media