भारतातील 11 प्रमुख नद्यांची लांबी

भारतात हजारो नद्या वाहतात, तरी पौराणिक महत्त्व असलेल्या 11 नद्यांची लांबी जाणून घ्या.

social media

सिंधू: सुमारे 3180 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

ब्रह्मपुत्रा: सुमारे 2900 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

गंगा: सुमारे 2,510 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

यमुना: सुमारे 1,376 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

नर्मदा: सुमारे 1312 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

महानदी: सुमारे 900 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

गोदावरी: सुमारे 1,465 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

कृष्णा: सुमारे 1400 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

कावेरी: सुमारे 805 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

क्षिप्रा: सुमारे 195 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.

social media

सरयू: सुमारे 350 किलोमीटर लांबीची नदी आहे.