testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

श्रीपादवल्लभाची आरती

दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। आरती हे तव चरणी राहो।। आरती हे तव चरणी राहो।। नति तति गुरुवरा।। दिगंबरा.।।
दिग्भरवेष्टितमबभ्रमेव प्रत्यम्बृह्मेति। खं ब्रह्मोति श्रुतिरपि वदति। खं ब्रह्मोति श्रुतिरपि वदति दिगंबराचेति।।1।।
दिगवत् चाम्बरमेव व्यापक पूर्णब्रह्मोति। सच्चित्सुखघनमायातीत सच्चितसुखघनमायातींत दिगंबरा व‍दति।। 2।।
श्रीपादवल्लभ नाम प्राप हि नक्रगजेंद्रमिव। द्रौपघंबरीषचोर द्रौपघंबरीषचोर ग्रसितद्विजमेव।। 3।।
दिगंबरा गुरु वासुदेव दत्तस्त्वं ब्रह्म। कामक्रोधग्रसितं मां लभ। कामक्रोधग्रसितं मां लभ तथैव झटिति वह।। 4।।


यावर अधिक वाचा :

साईबाबांचे दोहे

national news
तद अभिमान न कीजिए, कहैं साई समुझाय। जा सिर अहं जु संचरे, पड़ै चौरासी जाय॥

कोकिलाव्रत: कसे करावे?

national news
ज्या वर्षी आषाढ अधिकमास येईल त्यानंतरच्या शुद्ध आषाढ पौणिमेपासून श्रावण पौर्णिमेपर्यंत ...

अक्कलकोट स्वामी समर्थांची आरती

national news
जयदेव जयदेव श्री स्वामी समर्था आरती ओवाळू चरणी ठेवूनिया माथा !! जयदेव जयदेव..!! छेली ...

रुद्राक्ष आणि आरोग्य

national news
'रुद्राक्ष' तन आणि मनाचे आजार दूर करण्‍यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. रूद्राक्ष धारण केल्याने ...

मरणापूर्वी नेमके काय दिसते?

national news
अनेकांच्या मते जीवनातले अंतिम सत्य हे मृत्यू असते, पण मृत्यूनंतर काय? हा प्रश्न अनेकांना ...

राशिभविष्य