Widgets Magazine

Before and after marriage Diwali shopping

joke
Before marriage Diwali shopping
जिन्स
शर्ट्स
परफ्युम
डिओ
गिफ्ट सेट
शुज
बेल्ट
etc.
After Marriage Diwali Shopping
बेसन २ किलो
मैदा ५ किलो
तूप २ किलो
शेंगा १ किलो
चुरमुरे २.५ किलो
तेल ५ किलो
गुळ २ किलो
साखर ४ किलो
हिंग छटाक
etc.


यावर अधिक वाचा :