Widgets Magazine
Widgets Magazine

(Maturity ) प्रगल्भता म्हणजे काय ?

बुधवार, 19 जुलै 2017 (14:07 IST)

whats app messages

प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्ही जगाला बदलण्याचा नाद सोडून देता, आणि स्वतःच्या बदलासाठी स्वतःच्या प्रत्येक कृतीचे निरीक्षण-परीक्षण करता.   
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं लोकांना, ते जसे आहेत तसे स्वीकारता.   
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हांला समजायला लागते कि जीवनात प्रत्येकजण आप आपल्या जागी बरोबर असतो.  
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्ही घेण्या पेक्षा देण्यावर जास्त भर देता.   
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं नात्या मधल्या अपेक्षा सोडून देता आणि त्यागाची भावना स्वीकारता.  
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुमचं आत्मीक सुखं नेमकं कशात आहे ते तुम्हांला समजतं.  
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं किती हुशार आहात, किती मोठे आहात, हे जगाला पटऊन देण्याच्या भानगडीत पडत नाही.      
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्ही इतरांकडून स्तुती आणि शब्बास्कीची अपेक्षा न ठेवता प्रामाणिकपणे काम करता.    
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं स्वतःची तुलना इतरांशी करणं सोडून देता.  
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं स्वतःमध्ये देखील रममाण होता.   
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हांला गरज आणि हव्यास यातील फरक स्पष्ठपणे जाणवतो. 
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं माणसांच्या बरोबर माणुसकीने बोलता, वागता.  
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्ही आपली प्रगती करत असताना इतरांना देखील मोठं करत असता.   
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं चांगल्या गोष्टींचं निरपेक्ष भावाने,मनापासून कौतुक करता.
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हांला जाणीव होते कि आपल्यामुळे कोणाला त्रास होऊ नये.   
 
आणि शेवटी अती महत्वाचे 
 
प्रगल्भता म्हणजे : जेव्हा तुम्हीं अंतरीक सुखाचा संबंध भौतिक गोष्टींशी जोडणे सोडून देता.Widgets Magazine
यावर अधिक वाचा :  

Widgets Magazine

हास्यकट्टा

news

मराठी विनोद : जिओ कस्टमर केयर

एक बाईने जिओ कस्टमर केयरला रागारागाने फोन लावला..... "तीन तासांपासून तुमच्या कंपनीचे ...

news

Whats App Message : बाकी सगळं जाऊ दे,गंगेला मिळू दे!

ती घर आवरत होती... तो सारखं पहात होता... नजरेत त्याच्या कौतुकाचा दिवा जळत ...

news

मराठी विनोद : माहेरच्यांबद्दल का बोलता.?

बायको= तुम्ही सारख सारख माझ्या माहेरच्यांबद्दल का बोलता.? जे काय बोलायचं ते मला बोला.

news

मराठी विनोद : Sorry Sorry

बायको: तुम्ही मला सारखं सारखं sorry sorry नका म्हणत जाऊ. नवरा: का?

Widgets Magazine