Widgets Magazine
Widgets Magazine

पूल आणि भींत

whats aap messge
पूल आणि भींत दोन्ही बनवायला
एक सारखाच साहित्य लागत

पण पुल लोकांना जोडायच काम करतो..,
Widgets Magazine
आणि
भिंत वेगळ करायच काम करते ..

मनुष्याला पण परमेश्वराने एक सारखच बनवलय..,
पण कोण कस "आचरण " करत हे त्याच्या संस्कारांवर अवलंबून आहे .

Widgets Magazine

यावर अधिक वाचा :