testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

मनाचीये द्वारी उभा क्षणभरी

निर्गुण
निराकार
निर्विचार अवस्था
केव्हा
प्राप्त होते ? जेव्हा
तनाने,मनाने
एकचित्त
होवून
गुरुचरणी लीन
होवून
स्मरण
केल्यानंतर
आलेली
प्रचिती !
त्याकरिता
आपलाची
वाद
आपणासि
व्ह्यायला
हवा. मनाची
नितळता
आपोआप
अनुभवायास
मिळते. जेथे सांसारिक
मोठ्या
वाटणार्या
समस्या अगदी
य:कश्चीत
होवून
त्याचा
विसर
पडतो.
त्यासाठी
चिंतन, मनन आवश्यक
आहे. प्रत्येकाचे
स्वतःचे
असे
छोटे - मोठे
आकाश
आहेच.
फक्त आवश्यकता
आहे
ते शोधण्याची !
म्हणूनच
'मनाचीये
द्वारी
उभा
क्षणभरी' अनूभवून
तर
बघा !
आपणास
सर्व
दिवस आरोग्य सम्पन्न
तथा
मंगल
जावो ! शुभम
भवतू
!
- स्नेहल
खंडागळे


यावर अधिक वाचा :