testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

कापूस जड की लोखंड ?

गुरुजी: मुलांनो सांगा एक किलो कापूस जड की एक किलो लोखंड जड
बंड्या: लोखंड
गुरुजी: दोघाचंही वजन एक किलोच आहे, मग लोखंड कसं जड?
बंड्या: लोखंडच जड
गुरुजी: अरे एका पारड्यात लोखंड आणि एका पारड्यात कापूस ठेवला तर तराजू समांतर राहील.
बंड्या: नाही गुरुजी लोखंडच जड
गुरुजी: गधड्या दोघांचाही वजन सारखाच आहे...
बंड्या: तुम्ही मला एक किलो कापूस फेकून मारा मी तुम्हाला एक किलो लोखंड फेकून मारतो मग कळेल तुम्हाला काय जड आहे ते.


यावर अधिक वाचा :