Widgets Magazine
Widgets Magazine

का धुमाकूळ घातला शांताबाई गाण्याने!

गाण्याचे लिरिक्स
Widgets Magazine

शांताबाई,शांताबाई,शांताबाई शांताबाई

रूपाची खान, दिसती छान, लाखात छान, नजरेचा बाण,
तिरकमाण मारीती चकरा तुझा ग नखरा,
इकडुन तिकडं मारीती चकरा,
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा
चकरा-नखरा, चकरा-नखरा,चकरा-नखरा

शांताबाई,शांताबाई, शांताबाईआग शांताबाई

तेरा ये जलवा,
माहीमचा हलवा,
जिवाचा कालवा,
मनाला भूलवा,
मामाला बाेलवा,
कालवा-हलवा, कालवा-हलवा, कालवा-हलवा
कालवा-हलवा, कालवा-हलवा, कालवा-हलवा
शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई आग शांताबाई

अटक मटक चवळी चटक,
लटक मटक वा-यानं उडती केस झटक,
लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक
लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक
लटक-मटक,लटक-मटक,लटक-मटक

शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई आग शांताबाई

खटापटा हीचा नटापटा,
आहो पटापटा कसा झटापटा,
जीव लटापटा आहो लटापटा,
हीचा नटापटा बघा पटापटा,
कसा-नटापटा, कसा लटापटा,कसा-नटापटा, कसा लटापटा
कसा-नटापटा, कसा लटापटा,कसा-नटापटा, कसा लटापटा
शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई आग शांताबाई

गिरकी घेतीया गरा गरा,
पदर उडतोय भरा भरा,
हिरोनी दिसती जरा जरा,
तरर रारी रराररा,

शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई आग शांताबाई
पुढे वाचा in English

Widgets Magazine

यावर अधिक वाचा :