testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

प्राकृत हे साखर

वेबदुनिया|
प्राकृआणि संस्कृदोनीमाजएकचि अर्
जैसदोस्त्रियांचनादोनहस्एकाचेच
दोदाढएकचि स्वपाहाणादोनेत्किंवदोपात्रांपवित्एकचि दुग्घातले.
अबळांस न कळसंस्कृवाणजैसआडांतीपाणपरदोरपात्रांवांचुनअशक्जनकेंवि निघे.
तेतडागासि येतात्वरतात्काळाचि तृषहरभोळतारावयईश्वरप्राकृग्रंनिर्मिले.
मुख्संस्कृपहावेतरतेअबळानेणवमहागकैसबांधवकमलतंतघेउनी.
उत्तवस्त्रेलेतनृपततीदुर्बलासप्राप्त न होतघोंगडपांघरतशीउष्निवारणा.
गीर्वाशशिमंडअद्भुत्याचप्रभप्राकृसंस्कृग्रंवर्णितपंडिअर्प्राकृकरिती.
कष्टेवीराज्आलहाततरकासोडावतत्वतप्राकृभाषलेवोनि कथलाश्रोतसेविजकीं.
संस्कृइक्षुरअपात्याचप्राकृसाखसुज्सुकुमासेवणाप्रेमरसमिळवूनियां.
- श्रीध


यावर अधिक वाचा :