Widgets Magazine
Widgets Magazine

Whats App Message : आयुष्य कठीण अजिबात नसतं . .

whats app messages

आयुष्य कठीण अजिबात नसतं . . 
 
कधी नळाला पाणी नसतं... कधी पाणी असून घोटभर देणारं कुणी नसतं...
 
कधी पगार झालेला नसतो . . कधी झालेला पगार उरलेला नसतो . . 
 
कधी मिळवलेला पगार कोणावर खर्च करायचा ? प्रश्न सुटलेला नसतो . . 
 
कधी जागा नसते . . कधी जागा असून स्पेस नसते . . कधी जागा आणि स्पेस दोन्ही असली तरी त्यात नात्याची उब नसते . . 
 
कधी डब्यात आवडती भाजी नसते . . कधी भाजी आवडली तर पोळीच करपलेली असते . . दोन्हीही मनासारख्या असल्या तरी शेजारच्या डब्यातून येणाऱ्या खमंग वासात आपली इच्छा अडकलेली असते . . 
 
कधी कोणी सोबत असून एकटेपणा असतो . . कधी कोणी सोबत नसतानाही उगाच भरल्या -भारावल्या सारखे वाटते . . 
 
कधी काही शब्द कानावर पडतात . . कधी नको ते शब्द कानावर आदळतात . . 
 
कधी हव्या असलेल्या माणसांकडून नको ते आणि नको असलेल्या माणसांकडून अनपेक्षित अनुभव येतात . . 
 
कधी आपण कसे वागायचे समजत नाही . . कधी समोरचा असा का वागतोय याचे उत्तर मिळत नाही . . 
 
कधी दोष कोणाला द्यायचा समजत नाही . . कधी आभार कोणाचे मानायचे उमजत नाही . . 
 
कधी डोकं टेकायला जागा सापडत नाही . . कधी जागा सापडलीच तर नमस्कार करायची इच्छा होत नाही . . 
 
कधी कोठे रिजिड आणि कोठे फ्लेक्सिबल वागायचे हेच क्लिक होत नाही . . 
 
कधी समोरचा /ची आपल्याला अकारण हक्काचा /ची वाटू लागते . . कधी समोरच्याने आपल्यावर दाखवलेला हक्क आपल्याला नकोसा वाटू लागतो . . 
 
कधी पैसा असला कि नात्यांच्या मोह होतो आणि नाती असली की त्यांच्या गरजा -मौज पूर्ण करता येत नाहीत म्हणून जीव हिरमुसतो 
 
. . . यात अजून ४-५ गोष्टी वाढवल्या तर मला सांगा याहून वेगळे आपण काय जगतो ?? 
 
ताण घेतला तर तणाव . . 
आजचे भागले म्हणून आनंद आणि
उद्याच काय म्हणून चिंता 
आयुष्य कठीण करते . 
 
आपण नदी सारखं जगावं . . सतत वहात राहाव्.......
या जन्मावर या जगण्यावर शत:दा प्रेम करावं heartyesWidgets Magazine
यावर अधिक वाचा :  

Widgets Magazine

हास्यकट्टा

news

Women say... men don't have FEELINGS..

Most women don't like to help unknown men But All men are ready anytime to help ...

news

मराठी विनोद : गोष्ट पुण्यातली

मित्रा...यात लाज वाटण्याचं काहीच कारण नाही, हि वेळ माझ्यावर सुद्धा येऊ शकते ! हा फोन घे ...

news

मराठी जोक्स : व्यवसाय

मोहन सिंह आपल्या मुलीसाठी वराचा शोध घेत होते. त्यांच्या घरी एक स्थ आले. मोहन सिंह - ...

news

मराठी जोक्स : मी आजपासून पिणे सोडले आहे..

एकदा एक माणूस एका बारमधे जातो व तीन बीयरचे ग्लास मागवतो . तो तिन्ही ग्लास मधून थोडी थोडी ...

Widgets Magazine