Widgets Magazine

गुरुनानक यांचे 10 विशेष‍ सिद्धांत

6. प्रामाणिकपणे व मेहनतीने पोट भरलं पाहिजे.

7. वाईट कार्य करण्याचा विचार मनात आणू नये आणि कोणाला छळू नये.
8. नेहमी प्रसन्न राहावे. ईश्वराकडून आपण कळत-नकळत केलेल्या चुकांची क्षमा मागावी.

9. शरीराला जिवंत ठेवण्यासाठी अन्न गरजेचं आहे पण लोभ, लालसा आणि संग्रह करण्याची वृत्ती वाईट आहे.

10. मेहनती आणि प्रामाणिकपणे अर्जित केलेल्या कमाईने तून गरजू लोकांना दान करावे.यावर अधिक वाचा :