testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

शुभाक्षर करे भाग्य सुंदर

birth
ज्या जातकाचे नामकरण करायचे असेल, त्याची जन्मतारीख व जन्मवेळेनुसार आलेल्या राशीच्या आद्याक्षरानुसार नाव ठेवले जाते. त्यासोबत जर अंकशास्त्रानुसार अभ्यास करून जातकाच्या जन्मतारखेवरून क्रमांक व प्रारब्धांक पाहून योग्य नाव ठेवल्यास अधिक लाभ त्या जातकाला होऊ शकतो.
> उदा. जन्मतारीख १४/३/१९६५- १४चा ५ हा क्रमांक येतो.१+४+३+१+९+६+५=२+९=२ या तारखेच्या अभ्यासाअंती कर्क राशी येते त्यामुळे ह किंवा ड
आद्याक्षरावरून आपण नाव ठेवू शकतो. सोबत जर का आपण क्रमांक व प्रारब्धांकानुसार नाव ठेवल्यास जातकास अधिक लाभ होऊन पुढील जीवनात
जातक चांगली प्रगती करू शकतो.>
नावाच्या सुरुवातीला येणारे अक्षर जन्मतारखेच्या राशीनुसार व शुभाक्षरानुसार, अंकशास्त्रानुसार स्पंदनाशी जुळत असेल तर जास्त लाभदायक ठरते.

१)
ज्यांची जन्मतारीख १, १0, १९ व २८ आहे, अशा लोकांच्या नावाची सुरुवात ए, आय, जे, वाय, डी, एम, टी अक्षराने करावी. मात्र एफ, पी, यू, व्ही,
डब्ल्यू अशी सुरुवात करणे टाळावे.


पुढील पानावर पहा जन्मतारीख २, ११, २0 व २९यावर अधिक वाचा :