Widgets Magazine

महागाईची झळ कमी करण्याचं उपाय...

बायकोला लागणारा बाजार आई ला आणायला सांगा...
आणि आई ला लागणारे साहित्य बायकोला खरेदी करायला पाठवा !!!
करून बघा हमखास फायदा होईल.

टीप : प्रयोग स्वतःच्या जबाबदारीवर करणे.यावर अधिक वाचा :