Widgets Magazine
Widgets Magazine

शिर्डी साईं उधी मंत्र

वेबदुनिया|

महोग्रह पीद्हम महोत्पाथा पीद्हम
महारूगा पीद्हम
मातीवर पीद्हम हरात्यासुतेय द्वारकामाई भस्म नमस्ते
गुरु श्रेष्ट सैएश्वराया
स्रीकाराम नित्यं सुभाकारम
परमं पविथ्रम महापापहरं
बाबा विभुतिम धरयाम्यहम
परमं पविथ्रम बाबा विभुतिम
परमं विचिथ्रम लीला विभुतिम
परमार्थ इश्तार्था मोक्ष प्रधातिमबाबा विभुतिम इदामास्रायामी साईं विभुतिम इदामास्रायामी
ॐ श्री सत्चिदानान्दा सद्गुरु सैनाथाया नमः


यावर अधिक वाचा :