Widgets Magazine
Widgets Magazine

आकाशकंदील लावण्याची दिशा

आकाशकंदील लावण्याची दिशा नेमकी कोणती असावी ?
आकाशकंदील उजव्या हाताने दरवाज्याच्या बरोबर वरील दिशेला लावावा.
घराच्या आग्नेय दिशेला आकाशकंदील लावण्यामुळे आपल्या घराची शोभा वाढते
घरात सुख शांती लाभते.


यावर अधिक वाचा :