1. लाईफस्टाईल
  2. मराठी साहित्य
  3. मराठी कथा
Written By

श्यामची आई संपूर्ण कथा Shyamchi Aai Marathi Kadambari

श्यामची आई हे पुस्तक पांडुरंग सदाशिव साने यांनी लिहिलेली मराठी आत्मकथा आहे. साने गुरूजींनी यात जिव्हाळा ओतून मातेबद्दल असणाऱ्या प्रेम, सन्मान, भक्ती आणि कृतज्ञता अशा अपार भावना मांडल्या आहेत. या पुस्तकातील कथा ही एक सत्यकथा आहे. श्यामची आई ही सुप्रसिद्ध कादंबरी त्यांनी नाशिकमधील तुरुंगात लिहिली. त्यांनी या कथा लिहिण्यास 9 फेब्रुवारी 1933 रोजी सुरुवात केली आणि 13 फेब्रुवारी 1933 रोजी कथा लिहून संपविल्या.

ALSO READ: श्यामची आई - प्रारंभ
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र पहिली
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र दुसरी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र तिसरी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र चवथी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र पाचवी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र सहावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र सातवी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र आठवी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र नववी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र दहावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र अकरावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र बारावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र तेरावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र चौदावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र पंधरावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र सोळावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र सतरावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र अठरावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र एकोणिसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र विसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र एकविसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र बाविसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र तेविसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र चोवीसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र पंचविसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र सव्विसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र सत्ताविसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र अठ्ठाविसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र एकोणतिसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र तिसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र एकतिसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र बत्तिसावी
ALSO READ: श्यामची आई - रात्र तेहतिसावी