गुरूवार, 28 सप्टेंबर 2023

काल रात्री गणपती बाप्पा होता टिळकांशी भांडत

गुरूवार,सप्टेंबर 28, 2023
ganpati lokmanya tilak
एखादी व्यक्ती, अक्ख आयुष्य बदलवून टाकते, कधी आपलं खूपच चांगलं, कधी खुप वाईट होतें, एखाद्या घटनेच ही तसंच कधी असतं, चांगले वाईट पडसाद उमटतात, सर्व चित्र बदलत,

Marath Kavita भरवसा, ऐकायला हलका शब्द

मंगळवार,सप्टेंबर 26, 2023
भरवसा, ऐकायला हलका शब्द जरी असला, तो कमवायला कष्ट करावे लागतात आपल्याला, खूप काळ जाऊ द्यावा लागतो, नंतर तो मिळतो, मग नंतर तिथं उपस्थित जरी नसला तरी काम तो करतो,
कंटाळा, कुणाला कधी येत नाही, अस कुणी आहे का? तोच तो पणा करून, न कंटाळून जाणारे कोणी असतील का? कंटाळा तेच ते खाण्याचा येतो अगदी सर्वांनाच, कामातला तोच तो पणाही ठरतो कारणीभूत सदाच,
काही मंडळींना ना कुणावर विश्वासच नसतो, कित्ती ही काम असलं तरीही तो स्वतः च करत बसतो, आपल्या पेक्षा कुणी चांगलं करूच शकत नाही, अस त्यांना वाटतं ! त्यांच्या नजरेत कुणीच चांगलं करू शकत नसत, या उलट काही लोकं, उंटावरून शेळ्या हाकतात,
केवढं कौतुक असतं न घरातल्या लहानग्याचं, तो जसा करेल, तसं घरही वागत तसंच ! नाचायच असतं त्याला, पण मोठेच नाचून दाखवतात, गाडी गाडी करत, स्वतः च भुर्रर्र करतात,
आयुष्य खूप छोटं आहे भांडत नका बसू डोक्यात राग भरल्यावर फुटणार कसं हसू ?
एक अलौकिक अशी वैज्ञानिक घटना, साक्षीदार आम्ही आहोत त्याचे, आमची मानवंदना! भारताचे नाव इतिहासात लिहिले जाणार, गौरवान्वित भारतीय अन ते वैज्ञानिक होणार!
कधी डोक्यावर चांदी आली न कळलं, आत्ता आत्ता पर्यंत काका म्हणायचे, आबा कधी झालो न समजलं, नौकरी त असतांना वेळेचा अन माझा हिशोब जमेना, आता तर वेळच वेळ असतो, घालवावा कसा ते उमगे ना!

सासरी आई शोधायची नसते..

शुक्रवार,ऑगस्ट 11, 2023
सासरी आई शोधायची नसते.. कारण, आई ची ऊब, आई ची माया, आईचा ओलावा, आईपरि गोडवा, फक्त आईत असतो..
काही गोष्टी ना मनाला पटत नसतात, पण त्याच नेमक्या आपल्याला कराव्या लागतात, इतरांच्या हो मध्ये हो मिसळावा लागतो,
आयुष्य निघून चाललंय, रेती सारख सुटून, जाता जाता काही आठवणी तरी वाटतंय, ठेवाव्या जमा करून, निवांत बसेन जेंव्हा आयुष्या च्या उत्तरार्धात, हसू आणावं त्यांनी गालावर, एका क्षणात,

जगणं

सोमवार,जुलै 24, 2023
येईल साठी, येईल सत्तरी करायची नाही कुणीच चिंता, प्रत्येक दिवस मजेत जगायचा वाढवायचा नाही अपेक्षांचा गुंता.
एकांत मिळावा, कधी कधी असं वाटत मला... चार क्षण घालवावे स्वतः साठी निवांत, वावरावे अस ,जसं आपल्याला वाटत, एकांत मिळावा, कधी कधी असं वाटतं मला, उगाच लोळत पडावं, हाती एखादं पुस्तक असावं,
नानाविध इच्छा मनी उत्पन्न होतात, कधी त्या स्वतः साठी तर कधी इतरांकरता असतात, कुठं जाण्याची इच्छा, मनी उत्पन्न होते, काही खाण्याची इच्छा मनी जागृत होते, काही विशेष घालावं अस वाटून जातं,
प्रिय सखी.. आयुष्य जगून घे.... मी म्हणते बिनधास्त जग चिंता नको करू कुणा बद्दल मना मध्ये राग नको धरू ll
एक यशस्वी झेप अवकाशात, आणि एक माना चा तुरा, शिरपेचात, चन्द्रयान झेपावले गगनी, काय तो सोहळा,
स्वभावाच्या असतात कित्तीतरी नाना तऱ्हा, कुणाचा खूपच खराब, कुणाचा थोडा बरा!, तापट भयंकर असतं कुणी,कोणी कोमल हृदयी, काहीचा स्वभाव बदलत असतो ठायी ठायी,
नानाविध दुखण्याचं माहेरघर, म्हणजे मनुष्य, ते निस्तरण्यात च निघून जात अख्ख आयुष्य, शारीरिक दुखणी तर असतातच असतात, बाहेरून आलेली दुखणी काय कमी ताप देतात !
सवय एक अशी गोष्ट, की त्याचा गुलाम होतो व्यक्ती, त्या सवयी शिवाय, संपूर्ण असते त्याची अभिव्यक्ती, जिथं जिथं तो जातो, घेऊन जातो सवयीला, कितीही नाही म्हटलं तरीही तीच असते सोबतीला, दोन प्रकार असतात न त्यात!वाईट अन चांगली