इतरांसाठी जगणारे सदैव लक्षात राहतात!!

बुधवार,जून 29, 2022
पिढयापिढयांच्या निर्भय आम्ही, भारतीय भगिनी घराघरांचे दुर्ग झुंजवू, झुंजू समरांगणी ॥धृ०॥

अखेर कमाई

मंगळवार,जून 28, 2022
मध्यरात्र उलटल्यावर शहरातील पाच पुतळे एका चौथऱ्यावर बसले आणि टिपं गाळू लागले .

तुझं गुपित

सोमवार,जून 20, 2022
तुझं गुपित मैतरणी ग सांग साजणी गुपीत समदं मला कशाचा ध्यास तुला लागला?
आपल्या साठी कुणीही काहीतरी करावं, जिथं गरज असेल, तिथं कामी कुणी पडावं,
खूप काही खाल्लं आहे या मोबाइलनं याने हाताचं घड्याळ खाल्लं याने टॉर्च-लाईट खाल्ला याने चिठ्या-पत्रे खाल्ली
देव पाठवतो सर्वां पदरी काही देऊन, कुणी कशाने होता श्रीमंत, पहा आजमावून, कुणाचे रंग आपल्यास खूप भावतात,
प्रेमा वर कविता करायला कुणावर तरी प्रेम करावे लागते. त्याला सांगितले नसले तरी मनातून प्रेम अनुभवावे लागते.
सर्व दुःखात साथ देणारी मैत्री, प्रत्येक वेळी , वेळेत धावून येणारी मैत्री,
आपल्यास आलेला अनुभव, खूप काही शिकवतो, शाळा अनुभवांची मनुष्यास शहाणे करतो,

"आम्ही दोघे"

सोमवार,जून 6, 2022
मुलगी आमची युरोपात असते आणि मुलगा यूएस मध्ये असतो इथे मात्र आम्ही दोघेच असतो मुलगा, जावई ऑफिसात राब राब राबतो मुली, सुनेचा ही कामाने पिट्टया पडतो

सासरी आई शोधायची नसते..

शुक्रवार,जून 3, 2022
कारण, आई ची ऊब, आई ची माया, आईचा ओलावा, आईपरि गोडवा, फक्त आईत असतो.. आपली सगळी नाटकं.. आपले फालतू चे हट्ट.. आपल्या रागाचा पारा.. आपल्या मुड स्वींग चा मारा.. फक्त आई झेलणार सारा..
मैत्री एक सोपी व्याख्या आहे.. ‘रोज आठवण यावी असं काही नाही, रोज भेट व्हावी असं काही नाही, एवढंच कशाला रोज बोलणं व्हावं
काहीतरी तुज सांगावं, म्हणून कागदावर लिहिलं, तू फक्त शब्दच वाचले, बाकी न तुज समजलं, भावना माझ्या तुजपाशी न पोहोचल्या,
रस्ता - मार्ग * जो कसाही जाऊ शकतो तो रस्ता. * जो ध्येयाकडे नेतो तो मार्ग.
अचानक कुणी हरवंत अकस्मात, सोबत असलेला कुठं गेला?कोडे पडतात!
मला देव शोधायचा होता... कसा दिसतो पहायचा होता... मी ऐकलं होतं अनेकदा तो निर्गुण निराकार आहे
आयुष्याच्या शाळेत एक धडा मिळतो, तोच धडा आयुष्याचे सारे सार शिकवितो,
उद्या साठी ठेवता ठेवता, आज विसरून जातो, भविष्य सुधारता सुधारता, आज जगायचं राहून जातं,
नवरा बायको च्या नात्यावर कित्ती विनोद येतात, हसून हसून पोटात दुखतं, अनुभव कथन करतात,