1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By
Last Updated : मंगळवार, 18 जुलै 2023 (15:33 IST)

अधिक मास आरती

Lord Perumal
Adhik Maas Aarti Marathi
जय जय अधिकमास पुरुषोत्तम नाम । सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य ॥ धृ० ॥
 
दीन म्हणोनी कृष्णे उद्धार केला ॥ निज नामे 'पुरुषोत्तम' धन्य तुला केला ।। दाने त्यागे स्नाने पूजा जप माला ।। व्रताचरण फलदायी निश्चय ठरवीला ।। निःस्वार्थे परमार्थे हरिसी तू दैन्य ।। सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य ।। जय जय अधिकमास ० ॥ १ ॥ 
 
पुरुषोत्तम महिमा तो दुर्वासे कथिला । मेधावी-कन्येला तो नच आवडला । परि शिवपूजा करण्या सांगुनिया तिजला || पांडवपत्नी म्हणूनी जन्म धन्य केला ॥ वनवासी पंडुसुता कथिले महिमान || सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य जय जय अधिकमास० ॥ २ ॥ 
 
अधिक मासामाजी दाने जे देती । दीप निरंतर देवापुढती लाविती ॥ राधाकृष्णांची ही पूजा जे करिती ।। अथवा उपवासा मासभरी धरिती ।। अनारसे तेहतीस जामाता दान ॥ सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य ॥ जय जय अधिकमास० ॥ ३ ॥
 
दृढधन्व्याला पोपट करितो उपदेश ।। गतजन्मीची सांगे पुण्याई त्यास । अधिक मासी घडता स्नाने उपवास ।। पुनरुज्जीवन लाभे मृत तत्पुत्रास ॥ सुदेव विप्रासी फल प्राप्त पूर्ण ॥ सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य ॥ जय जय अधिकमास०॥४॥
 
रानी मणिग्रीवाते उग्रदेव बोले ।। पुरुषोत्तम मासाचे व्रत त्या सांगितले ॥ त्याला पुढच्या जन्मी सुख प्राप्त झाले ॥ चित्रबाहु म्हणुनिया वैभव भोगियले ॥ सहज जरी व्रत घडले तरि होई धन्य ॥ सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य ॥ जय जय अधिकमास० ॥ ५ ॥
 
कदर्यु आख्यान नारायण कथिती ।। दुर्गति होऊनियाही प्राप्त पुण्य अंती ॥ वानर-जन्मातूनी स्वर्गाची प्राप्ती ॥ मासभरी उपवासे तयास होई ती ।। कथा पुराणा मधल्या कित्येक अन्य ॥
सद्भावे व्रत करिता लाभतसे पुण्य ॥ जय जय अधिकमास० ॥ ६ ॥