1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. हनुमान जन्मोत्सव
Written By
Last Updated : मंगळवार, 23 एप्रिल 2024 (08:45 IST)

आंजनेय द्वादश नाम स्तोत्रम्

maruti stotra
आंजनेय द्वादश नाम स्तोत्रम्
आंजनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्
हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः ।
रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः ॥ १ ॥
 
उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः ।
लक्ष्मण प्राणदाताच दशग्रीवस्य दर्पहा ॥ २ ॥
 
द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः ।
स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः ।
तस्यमृत्यु भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ ३ ॥
 
इति श्री हनुमान् द्वादश नाम स्तोत्रम् ॥