बुधवार, 17 एप्रिल 2024
  1. मनोरंजन
  2. हास्यकट्टा
  3. व्हॉट्सअप मॅसेजेस
Written By

सरकारी कागदावर वजन ठेवले तर...

कोणत्याही कागदावर वजन ठेवल्यावर तो कागद हालत नाही 
- न्युटन
 
पण सरकारी कागदावर वजन ठेवले तरच तो वेगाने हालतो
- सरकारी न्युटन
 
कागदांना पिन मारली तर कागद एकत्र होतात आणि माणसांना पिन मारली तर माणसे वेगवेगळी होतात.
- न्युटन चा चुलत भाऊ. U टन