1. लाईफस्टाईल
  2. बाल मैफल
  3. बालगित
Written By

गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान

गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान
दादा, मला एक वहिनी आण
 
गोऱ्या गोऱ्या वहिनीची अंधाराची साडी
अंधाराच्या साडीवर चांदण्यांची खडी
चांदण्यांच्या पदराला बिजलीचा बाण !
 
वहिनीला आणायाला चांदोबाची गाडी
चांदोबाच्या गाडीला हरणांची जोडी
हरणांची गाडी तुडवी गुलाबाचे रान !
 
वहिनीशी गट्टि होता तुला दोन थापा
तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा
बाहुल्यांच्या परी होऊ दोघी आम्ही सान !
 
-ग. दि. माडगूळकर