1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. श्री स्वामी समर्थ
Written By

आरती स्वामी राजा Aarti Swami Raja

आरती स्वामी राजा ।
कोटी आदित्यतेजा । तु गुरु मायबाप ।
प्रभू अजानुभुजा । आरती स्वामी राजा ।। धृ।।
 
पूर्ण ब्रम्ह नारायण ।
देव स्वामी समर्थ । कलीयुग अक्कलकोटी।
आले वैकुंठ नायक । आरती स्वामी राजा ।। 1 ।।
 
लीलीया उध्दरिले ।
भोळे भाबडे जन। बहुतीव्र साधकासी ।
केले आपुल्या समान। आरती स्वामी राजा ।। 2 ।।
 
अखंड प्रेम राहो।
नामी ध्यानी दयाळा। सत्यदेव सरस्वती।
म्हणे आम्हा सांभाळा । आरती स्वामी राजा ।। 3 ।।