गुरूवार, 30 नोव्हेंबर 2023
  1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By

या कारणामुळे हनुमानजींना पाच मुखी अवतार घ्यावा लागला

सीतेसाठी जेव्हा भगवान राम लंका ओलांडून गेले तेव्हा राम, लक्ष्मण आणि हनुमान यांचे शौर्य ऐकून रावणाला काळजी वाटली. आपला पराभव स्पष्ट पाहून तो अहिरावण आणि महिरावण या आपल्या दोन राक्षस भावांकडे गेला. अहिरावण आणि महिरावण हे तंत्र-मंत्र आणि कपट-शक्ती कौशल्यात पारंगत होते. रावणाच्या मते हे दोघे राम-लक्ष्मणाचा नाश करतील.
 
कथा काय आहे:
मग अहिरावण आणि महिरावण कपटाने झोपलेल्या राम आणि लक्ष्मणाला पाताळ येथे घेऊन गेले जेणेकरून ते त्यांचा तेथे बळी देऊन त्यांचा वध करू शकतील. जेव्हा हनुमान राम-लक्ष्मणाच्या शोधात पातालात पोहोचले. असे म्हणतात की अहिरावण आणि महिरावण यांची शक्ती पाच दिव्यांमध्ये राहिली होती आणि त्यांना पराभूत करण्यासाठी पाच वेगवेगळ्या दिशांना लावलेले दिवे एकत्र विझवणे आवश्यक होते.
 
पंचमुखी हनुमान रूप:
हे पाच दिवे एकाच वेळी विझवण्यासाठी हनुमानाने पंचमुखी रूप धारण केले. उत्तरेला वराह मुख, दक्षिणेला नरसिंह मुख, पश्चिमेला गरुड मुख, हयग्रीवाचे मुख आकाशाकडे आणि हनुमानाचे मुख पूर्वेला आहे. पंचमुखी हनुमानाच्या रूपानंतर, हनुमानाने पाच मुख असलेले पाचही दिवे एकाच वेळी विझवले.
 
आणि राक्षसांच्या शक्तींचा अंत केला:
अशा प्रकारे दोन्ही राक्षसांची शक्ती संपली आणि दोन्ही राक्षसांचा वध झाला. आणि राम-लक्ष्मणांची राक्षसांच्या बंदिवासातून सुखरूप सुटका झाली. अशा प्रकारे भगवान राम आणि लक्ष्मण यांचे प्राण वाचवण्यासाठी हनुमानजींनी पंचमुखी हनुमानाचे रूप धारण केले.