1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By
Last Modified: शनिवार, 18 मार्च 2023 (15:08 IST)

सर्व देवता गायत्री मंत्र All Gayatri Mantra

gayatri devi
प्रत्येक देवतेसाठी वेगळ्याने गायत्री मंत्र आहे
 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।
 
गायत्री मंत्राच्या साधनेचा परिणाम तात्काळ प्राप्त होतो, त्यामुळे साधकाला आत्मबल मिळते आणि मानसिक त्रासात त्वरित शांती मिळते. या महान मंत्राच्या प्रभावाने आत्म्यात सद्गुणाची वाढ होते. गायत्रीच्या महिमाविषयी असे म्हटले आहे की ब्रह्मदेवाचे सर्व वैभवही गायत्रीचेच मानले जाते. वेदमाता गायत्री दुष्ट मनाचा अंत करून सर्वांना बुद्धी प्रदान करणारी आहे.
 
श्री गणेश गायत्री मंत्र
ॐ एक दृष्टाय विद्महे 
वक्रतुण्डाय धीमहि। 
तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् ।।
हा मंत्र सर्व प्रकारचे अडथळे दूर करण्यास सक्षम आहे.
 
श्री शिव गायत्री मंत्र
ॐ पंचवक्त्राय विद्महे 
महादेवाय धीमहि। 
तन्नो रुद्र: प्रचोदयात् ।।
सर्व प्रकारचे कल्याण करण्यात हा मंत्र अद्भुत आहे.
 
श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र
ऊँ महादेव्यै च विद्महे
विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्॥
ऐश्वर्य प्राप्तीसाठी रोज १०८ वेळा जप करावा
 
श्री दुर्गा गायत्री मंत्र
ऊँ कात्यायनाय विद्महे
कन्यकुमारि धीमहि
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्॥
राहुदोष निवारणासाठी राहुकाल दरम्यान ११ वेळा जप करावा.
 
श्री सरस्वती गायत्री मंत्र
ऊँ वाग्देव्यै च विद्महे
विरिञ्चिपत्न्यै च धीमहि
तन्नो वाणी प्रचोदयात्॥
बुद्धी वाढविण्यासाठी दररोज १०८ वेळा जप करावा.
 
श्री कृष्ण गायत्री मंत्र
ऊँ दामोदराय विद्महे
रुक्मिणीवल्लभाय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्||
बुद्धी वाढविण्यासाठी दररोज १०८ वेळा जप करावा.
 
राधा गायत्री मंत्र
ॐ वृषभानुजायै विद्महे 
कृष्णप्रियायै धीमहि। 
तन्नो राधा प्रचोदयात् ।।
हा मंत्र प्रेमाचा अभाव दूर करून परिपूर्णता देतो.
 
श्री राम गायत्री मंत्र
ऊँ दाशरथाय विद्महे
सीतावल्लभाय धीमहि
तन्नो रामः प्रचोदयात्||
कोणताही त्रास कमी करण्यासाठी दररोज ११ वेळा जप करावा.
 
सीता गायत्री मंत्र
ॐ जनकनन्दिन्यै विद्महे 
भूमिजायै धीमहि। 
तन्नो सीता प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने तपश्चर्येची शक्ती वाढते.
 
श्री हनुमान गायत्री मंत्र
ॐ अंजनी सुताय विद्महे 
वायुपुत्राय धीमहि। 
तन्नो मारुति: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने कृतीप्रती भक्तीची भावना जागृत होते.
 
श्री विष्णु गायत्री मंत्र
ऊँ नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
उज्ज्वल भविष्यासाठी रोज ११ वेळा जप करावा.
 
श्री नृसिंह गायत्री मंत्र
ऊँ वज्रनखाय विद्महे
तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि
तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्॥
शत्रूंचा नाश करण्यासाठी रोज ११ वेळा जप करावा.
 
श्री शास्ता गायत्री मंत्र
ऊँ भूतनाथाय विद्महे
भवनन्दनाय धीमहि
तन्नो शास्ता प्रचोदयात्॥
वाईट सवयी दूर करण्यासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा.
 
श्री आञ्जनेय गायत्री मंत्र
ऊँ आञ्जनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्॥
सर्व क्षेत्रांत यश संपादनासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा.
 
श्री लक्ष्मीहयग्रीव गायत्री मंत्र
ऊँ वागीश्वराय विद्महे
हयग्रीवाय धीमहि
तन्नो हंसः प्रचोदयात्॥
धार्मिक जीवन यापन करण्यासाठी रोज ११ वेळा जप करावा.
 
श्री सुदर्शन गायत्री मंत्र
ऊँ सुदर्शनाय विद्महे
ज्वालाचक्राय धीमहि
तन्नो चक्रः प्रचोदयात्॥
शत्रूंचा नायनाट करण्यासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा.
 
श्री भू गायत्री मंत्र
ऊँ धनुर्धरायै विद्महे
सर्वसिद्ध्यै च धीमहि ।
तन्नो धरा प्रचोदयात् ।
शेतात चांगले पीक येणेसाठी रोज १०८ वेळा जप करावा.
 
श्री विष्वक्सेन गायत्री मंत्र
ऊँ विष्वक्सेनाय विद्महे
वेत्रहस्ताय धीमहि
तन्नो विष्वक्सेनः प्रचोदयात्॥
सर्व कामात यश आणि प्रगती व्हावी यासाठी जप करावा.
 
श्री सुब्रह्मण्य गायत्री मंत्र
ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे
महासेनाय धीमहि
तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् ॥
मंगळ दोष कमी करण्यासाठी रोज ५१ वेळा या मंत्राचा जप करावा असे सांगितले जाते.
 
श्री रुद्र गायत्री मंत्र
ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
नवग्रह दोष कमी करण्यासाठी रोज ११ वेळा जप करावा.
 
श्री गरुड गायत्री मंत्र
ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे
सुवर्णपक्षाय धीमहि
तन्नो गरुडः प्रचोदयात्॥
 
श्री सवितृ गायत्री मंत्र
ऊँ भूर्भुवस्सुवः ।
तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
 
श्री लक्ष्मीवराह गायत्री मंत्र
ऊँ धनुर्धराय विद्महे
वक्रदंष्ट्राय धीमहि
तन्नो वराहः प्रचोदयात्॥
 
श्री आदिशेष गायत्री मंत्र
ऊँ सहस्रशीर्षाय विद्महे
विष्णुतल्पाय धीमहि
तन्नो नागः प्रचोदयात्॥
 
अग्नि गायत्री मंत्र
ॐ महाज्वालाय विद्महे 
अग्निदेवाय धीमहि। 
तन्नो अग्नि: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने इंद्रियांची तीक्ष्णता वाढते.
 
इन्द्र गायत्री मंत्र
ॐ सहस्त्रनेत्राय विद्महे 
वज्रहस्ताय धीमहि। 
तन्नो इन्द्र: प्रचोदयात् ।।
हा मंत्र शत्रूंच्या हल्ल्यापासून रक्षण करतो.
 
पृथ्वी गायत्री मंत्र
ॐ पृथ्वीदेव्यै विद्महे 
सहस्त्रमूत्यै धीमहि। 
तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने संयम आणि सहनशीलता वाढते.
 
सूर्य गायत्री मंत्र
ॐ भास्कराय विद्महे 
दिवाकराय धीमहि । 
तन्नो सूर्य: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने शरीरातील सर्व रोगांपासून मुक्ती मिळते.
 
चन्द्र गायत्री मंत्र
ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे 
अमृतत्त्वाय धीमहि। 
तन्नो चन्द्र: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने निराशेतून आराम मिळतो आणि मानसिकताही प्रबळ होते.
 
यम गायत्री मंत्र
ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे 
महाकालाय धीमहि । 
तन्नो यम: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने मृत्यूचे भय नाहीसे होते.
 
ब्रह्मा गायत्री मंत्र
ॐ चतुर्मुखाय विद्महे 
हंसारुढ़ाय धीमहि। 
तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने व्यवसायिक अडथळे दूर होतात.
 
वरुण गायत्री मंत्र 
ॐ जलबिम्वाय विद्महे 
नीलपुरुषाय धीमहि। 
तन्नो वरुण: प्रचोदयात् ।।
हा मंत्र एखाद्या व्यक्तीमध्ये प्रेमाची भावना जागृत करतो, ज्यामुळे भावनांचा उदय होतो.
 
नारायण गायत्री मंत्र 
ॐ नारायणाय विद्महे 
वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो नारायण: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने प्रशासकीय प्रभाव वाढतो.
 
हयग्रीव गायत्री मंत्र 
ॐ वागीश्वराय विद्महे 
हयग्रीवाय धीमहि । 
तन्नो हयग्रीव: प्रचोदयात् ।।
हा मंत्र सर्व भय नष्ट करतो.
 
हंस गायत्री मंत्र 
ॐ परमहंसाय विद्महे 
महाहंसाय धीमहि। 
तन्नो हंस: प्रचोदयात् ।।
या मंत्राने विवेकशक्ती विकसित होते, बुद्धीही तीक्ष्ण होते.
 
तुलसी गायत्री मंत्र
ॐ श्रीतुलस्यै विद्महे 
विष्णुप्रियायै धीमहि । 
तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् ।
या मंत्राने परोपकाराची भावना जागृत होते.