1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By
Last Updated : गुरूवार, 7 सप्टेंबर 2023 (12:13 IST)

Shri Krishna Aarti श्रीकृष्ण आरती

अवतार गोकुळी हो । जन तारावयासी ॥
लावण्यरुपडे हो ॥ तेज:पुंजाळ राशी ॥
उगवले कोटिबिंब ॥ रवि लोपला शशी ॥
उत्साह सुरवरां ॥ महाथोर मानसी ॥ १ ॥
 
जय देवा कृष्णनाथा । राईरखुमाई कांता ।
आरती ओवाळीन । तुम्हां देवकीसुता ॥ धृ. ॥
 
कौतुक पहावया ॥ भाव ब्रह्मयाने केली ।
वत्सेंही चोरुनियां सत्यलोकासी नेलीं गोपाल गाईवत्सें ।
दोन्ही ठायी रक्षिलि । सुखाचा प्रेमसिंधु । अनाथांची माउली ॥ २ ॥
 
चारितां गोधनें हो । इंद्र कोपला भारी मेघ कडाडीला ॥
शिला वर्षल्या धारी । रक्षिले गोकुळ हो ।
नखिं धरिला गिरी । निर्भय लोकपाळ अवतरला हरि ॥ ३ ॥
 
वसुदेव देवकीचे । बंद फोडीली शाळा ।
होउनिया विश्वजनिता । तया पोटिंचा बाल ।
दैत्य हे त्रासियेले । समुळ कंसासी काळ ।
राज्य हें उग्रेसेना । केला मथुरापाळ ॥ ४ ॥
 
तारिले भक्तजन । दैत्य सर्व निर्दाळुन ।
पांडवा साहाकारी । अडलिया निर्वाणी ।
गुण मी काय वर्णु । मति केवढी वानूं ।
विनवितो दास तुका । ठाव मागे चरणी ॥ ५ ॥