रविवार, 1 ऑक्टोबर 2023
  1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. साईबाबा
Written By

साईबाबांचे अभंग

शिर्डी माझे पंढरपुर । साईबाबा रमावर ।। १ ।।
शुद्ध भक्ती चंद्रभागा । भाव पुंडलिक जागा ।। २ ।।
या हो या हो अवघे जन । करा बाबांसी वंदन ।। ३ ।।
गणु म्हणे बाबा साई । धाव पाव माझे आई ।। ४ ।।