सोमवार, 6 फेब्रुवारी 2023

साई चालीसा स्मरण केल्याने साई कृपा प्राप्त होते

गुरूवार,फेब्रुवारी 2, 2023
shirdi sai baba

साईबाबांचे अभंग

गुरूवार,डिसेंबर 22, 2022
शिर्डी माझे पंढरपुर । साईबाबा रमावर ।। १ ।। शुद्ध भक्ती चंद्रभागा । भाव पुंडलिक जागा ।। २ ।।
श्रद्धा- सबुरी हे दोन मंत्र होते साईंचे. वेद-पुराणाप्रमाणे चित्त योग्य मार्गावर आणण्यासाठी एक इष्ट असणे गरजेचे आहे. साईबाबांचे 11 वचन याची उद्देश्य पूर्ती करतात. साईबाबांनी मराठीत म्हटलेले 11 वचन:
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं साईनाथाय नमः । ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः । ॐ श्रीरामकृष्णमारुत्यादिरूपाय नमः । ॐ शेषशायिने नमः । ॐ गोदावरीतटशिरडीवासिने नमः । ॐ भक्तहृदालयाय नमः ।
साई बाबा कोण आहेत? साई कोठून आले आणि ते भक्तांचे साईबाबा कसे झाले, ते यवन देशाचा मुस्लिम फकीर असल्याचे आता लोक मानू लागले आहेत. खरंच असं होतं का? जाणून घेऊया काय आहे साईंबद्दल साई विरोधकांचा युक्तिवाद...
अनंत कोटी ब्रह्माण्ड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रम्ह श्री सचिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज कि जय ….
सदा सत्सवारुपम चिदानंदा कंडम जगात्सम्भावास्थाना संहार हे तुम स्वभाक्तेच्चाया मनुसम दर्स्यम्तम नममिस्वरम सद्गुरुम सैनाथं । भावाध्वंताविद्वंसा मर्तान्दमिदायम मनोवाग्गातिर्तम मुनिर्ध्यानागाम्यम जगत व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वं नममिस्वरम सद्गुरुम ...
महोग्रह पीद्हम महोत्पाथा पीद्हम महारूगा पीद्हम मातीवर पीद्हम हरात्यासुतेय द्वारकामाई भस्म नमस्ते गुरु श्रेष्ट सैएश्वराया स्रीकाराम नित्यं सुभाकारम

श्री साईबाबांची अकरा वचने

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ शिरडीस ज्याचे लागतील पाय ॥ टळती अपाय सर्व त्याचे ॥१॥ ॥ माझ्या समाधीची पायरी चढेल ॥ दु:ख हें हरेल सर्व त्याचें ॥२॥ ॥ जरी हें शरीर गेलों मी टाकून ॥ तरी मी धांवेन भक्तांसाठीं ॥३॥ ॥ नवसास माझी पावेल समाधी ॥ धरा द्दढ बुद्धी माझ्या ठायीं ॥४॥

साईसच्चरित - अध्याय ५३

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ श्रीसाई साक्षात् ब्रम्हामूर्ती । संतसम्राट चक्रवर्ती । समर्थसद्नुरुदिगंतकीर्ति । बुद्धिस्फूर्तिप्रदायक ...

साईसच्चरित - अध्याय ५२

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ आतां करूं सिंहावलोकन । तदनंतर ग्रंथ संपूर्ण । करूं अवतरणिका देऊन । सारांश निवेदन ग्रंथाचा ॥१॥ देहीं असतां ...

साईसच्चरित - अध्याय ५१

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ जय जय साई भक्ताधारा । गीतार्थप्रकाशका गुरुवरा । सर्वसिद्धींचिया दातारा । कृपा करा मजवरी ॥१॥ करावया निदाघशमन । ...

साईसच्चरित - अध्याय ५०

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ जन्मदाते मायतात । यांचिया उपकारा नाहीं अंत । मानवदेह दिधला मजप्रत । उपजलों न जंत त्यां पोटीं ॥१॥ झालों न सळ ...

साईसच्चरित - अध्याय ४९

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ साङ्गोपाङ्ग सद्नुरु स्तवणें । ठकले वेद आणि पुराणें । तेथें मी अजाण नेणतेपणें । बरें राहणें निवान्त ॥१॥ खरें ...

साईसच्चरित - अध्याय ४८

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ आतां हा अध्याय करितां सुरू । जया अत्यंत श्रवणादरू । ऐसा श्रोता लागला विचारूं । गुरु कीं सद्नुरु श्रीसाई ...

साईसच्चरित - अध्याय ४७

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ ज्यांचें क्षणैक देखिल्या वदन । होय अनंतजन्मदु:खदलन । तें परमानंद - जननस्थान । धन्य श्रीवदन साईंचें ॥१॥ ज्यांचें ...

साईसच्चरित - अध्याय ४६

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ धन्य श्रीसाई तुझे चरण । धन्य श्रीसाई तुझें स्मरण । धन्य श्रीसाई तुझें दर्शन । जें कर्मबंधनमोचक ॥१॥ जरी सांप्रत ...

साईसच्चरित - अध्याय ४५

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
साईसच्चरित - अध्याय ४५ ॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ सहज जातें मांडूनि दळतां । जेणें प्रवर्तविलें निज सच्चरिता । काय अलौकिक तयाची कुशलता । भक्त ...

साईसच्चरित - अध्याय ४४

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ ॐ नमो श्रीसाई श्रीसाई चिद्धन । सकळ्ल सौख्यांचें आयतन । सकल संपदांचें निधान । दैन्यनिरसन यत्कृपा ॥१॥ करितां अवलीला ...

साईसच्चरित - अध्याय ४३

शुक्रवार,एप्रिल 29, 2022
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्नुरुसाईनाथाय नम: ॥ पूर्वाध्यायीं झालें निरूपण । संतसाईसमर्थ - निर्य़ाण । आतां जें अवशेष अपूर्ण । होईल कीं संपूर्ण ये ठायीं ॥१॥