1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By

राम नवमी विशेष :रामाची आरती

shri ram stuti
उत्कट साधूनि शिळा सेतू बांधोनि
लिंगदेह लंकापूर विध्वंसोनि
कामक्रोधादिक राक्षस मर्दुनि
देह-अहंभाव रावण निवटोनि
जय देव जय देव निजबोधा रामा
परमात्मे आरती, सद्भावे आरती, परिपूर्ण कामा ।। धृ.।।
 
प्रथम सीताशुद्धी हनुमंत गेला
लंकादहन करूनि अखयां मारिला
मारिला जमुमाळी भुवनी त्राटिला
आनंदाची गुढी घेऊनियां आला ।।१।।
 
निजबळें निजशक्ति सोडविली सीता
म्हणूनी येणे झाले अयोध्ये रघुनाथा
आनंदें ओसंडे वैराग्य भरता
आरती घेऊन आली कौसल्यामाता ।।२।।
 
अनाहतध्वनी गर्जती अपार
अठरा पद्में वानर करिती भुभुःकार
अयोध्येसी आले दशरथकुमार
नगरीं होत आहे आनंद थोर ।।३।।
 
सहज सिंहासनीं राजा रघुवीर
सोहंभावे तया पूजा उपचार
सहजांची आरती वाद्यांचा गजर
माधवदासा स्वामी आठव न विसर
 
जय देव जय देव निजबोधा रामा
परमात्मे आरती, सद्भावे आरती, परिपूर्ण कामा ।। ४।।