1. मराठी बातम्या
  2. आज-काल
  3. मराठी दिन
Written By
Last Modified: बुधवार, 24 फेब्रुवारी 2021 (11:40 IST)

एकदा ऐकले काहींसें असें

एकदा ऐकले काहींसें असें
असीम अनंत विश्वाचे रण
त्यात हा पृथ्वीचा इवला कण
त्यांतला आशिया भारत त्यांत
छोट्याशा शहरीं छोट्या घरांत
 
घेऊन आडोसा कोणी 'मी' वसें
क्षुद्रता अहो ही अफाट असें!
भिंतीच्या त्रिकोनी जळ्मट जाळी
बांधून राहती कीटक कोळी
 
तैशीच सारी ही संसाररीती
आणिक तरीही अहंता किती?
परंतु वाटलें खरें का सारें?
क्षुद्र या देहांत जाणीव आहे
जिच्यात जगाची राणीव राहे!
 
कांचेच्या गोलांत बारीक तात
ओतीत रात्रीत प्रकाशधारा
तशीच माझ्या या दिव्याची वात
पाहते दूरच्या अपारतेंत!
 
अथवा नुरलें वेगळेंपण
अनंत काही जेंत्याचाच कण!
डोंगरदऱ्यांत वाऱ्याची गाणीं
आकाशगंगेत ताऱ्यांचे पाणीं
 
वसंतवैभव उदार वर्षा
लतांचा फुलोरा केशरी उषा....
प्रेरणा यांतून सृष्टीत स्फुरे
जीवन तेज जें अंतरी झरे
 
त्यानेच माझिया करी हो दान
गणावे कसे हें क्षुद्र वा सान?
 
-  कुसूमाग्रज