1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. श्रीरामनवमी
Written By
Last Modified: मंगळवार, 28 मार्च 2023 (10:44 IST)

श्रीरामाचा धांवा Shri Ramacha Dhava

हे रामसख्या तुज भक्‍तछळण कां साजे ।
 
तव ब्रीद तोडरीं ’राम दयार्णव’ गाजे ॥धृ०॥
 
या कलियुगिं सकलहि दुर्बल हे श्रीरामा ।
 
नच देहशक्‍ति बा मानसीक हि आम्हां ॥
 
जरि इच्छिसि तपहि न होतें आम्हां कडुनी ।
 
झट ज्वरादिकें तनु पीडित थोडें करुनी ॥१॥हे राम-
 
एकाग्र मनहि नच जपध्यानादिकिं होय ।
 
तव प्राप्‍तिस्तव या कोणतीहि नच सोय ॥
 
नच धनधान्य हि बा विपुल असे या आम्हां ।
 
कलिं सकल दृष्टीनें हीन भक्‍त बहु रामा ॥२॥हे राम-
 
असहाय बालका देखुनि माता धावे ।
 
मम भक्‍त म्हणुनिया त्वरितचि आम्हां पावे ॥
 
तूं देव त्रयाचा चालक पालक अससीं ।
 
जगिं अघटित करण्या शक्य असुनिया तुजसी ॥३॥हे राम-
 
या कलिकालाचे निमित्त पुढती करुनी ।
 
नच फसवी आम्हां भोळे भाविक म्हणुनी ॥
 
असहाय निरंकुश वीर श्रेष्ठ तूं होसी ।
 
तव सम न शक्‍त बा कोणिहि गोचर मजसी ॥४॥हे राम-
 
तव विरह व्यथेनें बहुत दुःख या होई ।
 
चिर दुःखित आम्हां झडकरि दर्शन देई ॥
 
तव दासाम आम्हां विघ्न कायसें रामा ।
 
तव उदासीनता कारण या सुखधामा ॥५॥हे राम-
 
मी निर्गुण निष्क्रिय अरुप म्हणुनि न राहे ।
 
नित स्थूल कार्य जगिं स्थूलचि रुपें बाहें ॥
 
बहु भक्‍तां दर्शन देऊनि पावन केलें ।
 
आतांचि असें कां मौन जाडय बा धरिलें ॥६॥हे राम-
 
तव परम प्रीतिचा आर्यधर्म हा आतां ।
 
जगिं लुप्‍त प्राय बा होत कुणि न या त्राता ॥
 
कितीकांच्या मानी सुर्‍या पडति कितिकांच्या ।
 
निजधर्मासाठीं पाठीं पोटिं भोळ्यांच्या ॥७॥हे राम-
 
किति पादत्राणें कुंकुमसतिचें पुसुनी ।
 
सति पुढति पतीचा खून बहू छळ करुनी ॥
 
नव युवति कुमारिहि तदीय हे रघुनाथा ।
 
किति भ्रष्ट करुनि मग केल्या भ्रष्ट सुमाता ॥८॥हे राम-
 
किति असति बिघडल्या सति पति मज ना गणती ।
 
किति अंगावरचीं पोरें पयाविण रडती ॥
 
मायबापाविण बा कितिक बालके दीन ।
 
किति त्यक्‍त-ग्रामगृह विदेशी धनकणहीन ॥९॥हे राम-
 
हे कितिक सुधार्मिक कुलीन बळजबरीनें ।
 
परधर्माचें जूं वागवीति भीतीनें ॥
 
त्या दुष्टांच्या करि हताश होउनि रामा ।
 
अति करुण अश्रुनें बाहति तुज सुखधामा ॥१०॥हे राम-
 
किति कोमल कुलिना बाल बालिका युवती ।
 
किति पतिव्रता सति यवनांच्या दुर्नीतीं ॥
 
बहु नीच छळण बा सोसुनि मनिं कढताती ।
 
मग निराशतेच्या दीर्घश्‍वासिं तुज बाहती ॥११॥हे राम-
 
कुणि दिव्य शक्‍तिचा साधु वा संन्यासी ।
 
अभिमान बाळगुनि सोडवील आम्हांसी ॥
 
हे दीन हिंदुजन आशा करिती रामा ।
 
आम्हांसि तरी दे योग्य शक्‍ति सुखधामा ॥१२॥हे राम-
 
मज ऐकवेन हे नयनातुनि जल वाहे ।
 
बहु हृदयि पीळ बा पडुनी प्रार्थित आहे ॥
 
झणिं धाव पाव बा धर्माच्या अभिमानें ।
 
जरि ना तरी दे बळ आम्हां या करुणेनें ॥१३॥हे राम-
 
बहु नियम वर्तवुनि धर्म मालवूं बघती ।
 
सामान्य जनहि हे ’धर्मशल्य हा’ म्हणती ॥
 
बहु अनीतिसी बा ऊत आलासे जगतीं ।
 
अवतार घेई जरि ना, दे शक्‍ति आम्हां ती ॥१४॥हे राम-
 
हा धर्म सनातन महत्त्व परि याचें हें ।
 
जगिं नेणुनि सकल हि अंध जाहले पाहे ॥
 
या धर्माचें बा महत्व वठवुनी दावी ।
 
स्वतःची ना तरी करवी आम्हां करवीं ॥१५॥हे राम-
 
झणिं देह धरुनि क्षणिं वाढुनिया सुखधामा ।
 
हा अधर्म हाहाःकार शान्तवी रामा ॥
 
हा आवडीचा तव धर्म आतां नच राहे ।
 
जरि वेळ लाविसि म्हणवुनि तुज बहु बाहे ॥१६॥हे राम-
 
हे रामसख्या तुज भक्‍तछळण कां साजे ।
 
तव ब्रीद तोडरीं ’रामदयार्णव’ गाजे ॥धृ०॥हे राम-
 
रचनाकार - श्रीधरस्वामी महाराज