1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. विठ्ठल
Written By

Vitthal Abhang कशाला काशी जातो रे बाबा !

vitthal abhang marathi
कशाला काशी जातो रे बाबा !
कशाला पंढरी जातो ! ।।धृ0।।
 
संत सांगती ते ऐकत नाही,
इंद्रियाचे ऐकतो ।
कीर्तनी मान डोलवितो परी,
कोंबडी,बकरी खातो !।१।
 
वडील जनाचे श्राध्द कराया,
गंगे मध्ये पिंड देतो ।
खोटा व्यापार जरा ना सोडी,
देव कसा पावतो ।।२।।
 
खांदी पताका,तुळसी गुळ्यामधे,
घडी-घडी टाळ वाजवतो ।
गरीब-जनांची दया ना चित्ती,
दानासी हात आवरतो ! ।।३।।
 
झालेले मागे पाप धुवाया,
गंगेत धावुनी न्हातो ।
तुकड्या म्हणे,सत्य-आचरण वाचोनी,
कोणीच ना मुक्त होतो ।।४।।