1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. विठ्ठल
Written By

Bolava Vitthal Pahava Vitthal बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल

vitthal abhang marathi
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
करावा विठ्ठल जीवभाव
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
 
येणे सोसे मन झाले हावभरी
परत माघारी येत नाही
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
करावा विठ्ठल जीवभाव
 
बंधनापासुनी उकलली गाठी
देता आली मिठी सावकाश
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
करावा विठ्ठल जीवभाव
 
तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठल
काम क्रोधे केले घर रिते
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
करावा विठ्ठल जीवभाव