1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 14 एप्रिल 2023 (20:09 IST)

अपराध क्षमा आता केला पाहिजे

अपराध क्षमा आता केला पाहिजे
गुरू हा केला पाहिजे ।
अबध्द सुबध्द गुण वर्णियले तुझे ।।ध्रु।।
 
नकळेची टाळविणा वाजला कैसा
गुरू हा वाजला कैसा
अस्ताव्यस्त पडे नाद झाला भल तैसा ।। १ ।।
 
नाही ताल ज्ञान नाही कंठ सुस्वर
गुरू हा कंठ सुस्वर ।
बरा नाही झाला वाचे वर्ण उच्चार ।। २ ।।
 
निरंजन म्हणे देवा वेडे वाकुडे 
गुरू हे वेडे वाकुडे 
गुणदोष नसावा हा सेविका कडे।। ३ ।|
 
अपराध क्षमा आता केला पाहिजे
गुरू हा केला पाहिजे ।
अबध्द सुबध्द गुण वर्णियले तुझे ।।