सोमवार, 15 एप्रिल 2024
  1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By
Last Updated : बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020 (10:10 IST)

पारंपरिक भोंडल्याची काही निवडक गाणी

आपल्या संस्कृतीला जपणारा मराठमोळा खेळ म्हणजे भोंडला. नवरात्राच्या दिवसात घटस्थापनेपासून ते कोजागरी पौर्णिमेपर्यंत खेळला जाणारा भोंडला किंवा हादगा. 
 
पाटावर मधोमध हत्तीचे चित्र किंवा मूर्ती ठेवून त्याचा भोवती फेर धरतात आणि गाणं म्हणतात. खास स्त्रिया आणि मुलींसाठी साजरा केला जाणाऱ्या भोंडल्याची काही निवडक गाणी आम्ही आपल्या साठी घेऊन आलो आहोत. या गाण्यांमध्ये जणू आपल्या जीवनाचे सारच सांगितले आहे. जे आपल्याला काही न काही जगण्याचा छानच संदेशच देतात. या मध्ये सर्वात आधी गणपती गजाननाला आवाहन करतात. 
 
 
1) ऐलमा पैलमा गणेश देवा, माझा खेळ मांडून दे, करीन तुझी सेवा
माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी, पारवं घुमतंय पारावारी
गोदावरी काठच्या उमाजी नायका, आमच्या गावच्या भुलोजी बायका
एविनी गा तेविनी गा
आमच्या आया तुमच्या आया, खातील काय दुधोंडे
दुधोंडयाची लागली टाळी, आयुष्य दे रे भामाळी
माळी गेला शेता भाता, पाऊस पडला येता जाता
पड पड पावसा थेंबोथेंबी, थेंबोथेंबी आडव्या लोंबी,
आडव्या लोंबती अंगणा
अंगणा तुझी सात वर्षे, भोंडल्या तुझी सोळा वर्षे
अतुल्या मतुल्या चरणी चातुल्या, 
चरणी चारचोडे, हातपाय खणखणीत गोडे
एकेक गोडा विसाविसाचा, साड्या डांगर नेसायच्या
नेसा गं नेसा बाहुल्यांनो, अडीच वर्षे पावल्यांनो
 
**************
 
2) श्रीकांता कमलाकांता असं कसं झालं.
असं कसं वेडं माझ्या नशिबी आलं
वेडयाच्या बायकोने केले होते लाडू
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
चेंडू चेंडू म्हणून त्याने खेळायला घेतले
वेडयाच्या बायकोने केला होता चिवडा
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
केरकचरा म्हणून त्याने बाहेर फेकला
वेडयाच्या बायकोने केल्या होत्या करंज्या
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
होडया होडया म्हणून त्याने पाण्यात सोडल्या
वेडयाच्या बायकोने केल्या होत्या चकल्या
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
बांगड्या बांगड्या म्हणून त्याने हातात घातल्या
वेडयाच्या बायकोने केले होते श्रीखंड
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
क्रीम क्रीम म्हणून त्याने तोंडाला फासले
वेडयाच्या बायकोने केल्या होत्या शेवया
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
गांडूळ गांडूळ म्हणून त्याने फेकून दिल्या
वेडयाची बायको झोपली होती
तिकडून आला वेडा त्याने डोकावून पाहिले
मेली मेली म्हणून त्याने जाळून टाकले
 
******
 
3) नणंदा भावजया दोघी जणी
घरात नव्हतं तिसरं कोणी
शिंक्यावरचं लोणी खाल्लं कोणी
मी नाही खाल्लं वाहिनीनं खाल्लं
आता माझा दादा येईल गं
दादाच्या मांडावर बसेन गं
दादा तुझी बायको चोरटी
असेल माझी गोरटी
घे काठी घाल पाठी
घराघराची लक्ष्मी मोठी

**************** 
 
4) कृष्णा घालितो लोळण, आली यशोदा  धावून || धृ ||
काय रे मागतोस बाळा तुला देते मी आणून
आई मला चंद्र दे आणून, त्याचा चेंडू दे करून
असलं रे कसलं मागणं तुझं जगाच्या वेगळं
कृष्णा घालितो लोळण, आली यशोदा धावून...||1||

आई मला विंचू दे आणून त्याची अंगठी दे करून
असलं रे कसलं मागणं तुझं जगाच्या वेगळं
कृष्णा घालितो लोळण, आली यशोदा धावून....||2||
 
आई मला साप दे आणून त्याचा चाबूक दे करून
असलं रे कसलं मागणं तुझं जगाच्या वेगळं
कृष्णा घालितो लोळण, आली यशोदा धावून...||3||
 
*****

5) एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंबं झेलू
दोन लिंबं झेलू बाई तीन लिंबं झेलू
तीन लिंबं झेलू बाई चार लिंबं झेलू
चार लिंबं झेलू बाई पाच लिंबं झेलू
पाचा लिंबांचा पाणोठा
माळ घाली हनुमंताला
हनुमंताची निळी घोडी
येता जाता कमळं तोडी
कमळाच्या पाठीमागे लपली राणी
अगं अगं राणी इथे कुठे पाणी
पाणी नव्हे यमुना जमुना
यमुना जमुनाची बारीक वाळू
तेथे खेळे चिल्लारी बाळू
चिल्लारी बाळाला भूक लागली
सोन्याच्या शिंपीने दूध पाजले
पाटावरच्या गादीवर निजविले
निज रे निज रे चिल्लारी बाळा
मी तर जाते सोनार वाडा
सोनार दादा सोनार दादा
गौरीचे मोती झाले की नाही
गौरीच्या घरी तांब्याच्या चुली
भोजन घातले आवळीखाली
उष्टया पत्रावळी चिंचेखाली
पान सुपारी उद्या दुपारी

***

6) अक्कण माती चिक्कण माती, खळगा जो खणावा
असा खळगा सुरेख बाई, जातं ते रोवावं
अस जातं सुरेख बाई, रवा-पिठी काढावी
अशी रवा-पिठी सुरेख बाई करंज्या कराव्या
असा करंज्या सुरेख बाई तबकी भराव्या
अस तबक सुरेख बाई शेल्याने झाकावं
असा शेला सुरेख बाई पालखीत ठेवावा
अशी पालखी सुरेख बाई माहेरी धाडावी
अस माहेर सुरेख बाई खायला मिळतं
अस सासर द्वाड बाई कोंडोनी मारीतं
अस आजोळ गोड बाई, खेळायला मिळतं
 
***

7) अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होता बत्ता
भुलाबाईला लेक झाला नाव ठेवा दत्ता ॥1॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होती वाटी
भुलोजीला लेक झाली नाव ठेवा चाटी ॥2॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होती भाकर
भुलाबाईला लेक झाला नाव ठेवा प्रभाकर ॥3॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होता चेंडू
भुलोजीला लेक झाला नाव ठेवा बंडू ॥4॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होता चष्मा
भुलाबाईला लेक झाली नाव ठेवा सुषमा / रेश्मा ॥5॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होता रुपया बंधा 
भुलोजीला लेक झाली नाव ठेवा चंदा ॥6॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत ठेवला अडकित्ता
भुलाबाईला मुलगी झाली, नाव ठेवलं स्मिता ॥7॥
 
अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत होता पाटा
भुलोजीला लेक झाला साखर खडी वाटा, 
बाणा बाई बाणा, स्वदेशी बाणा, गाणे संपले खिरापत आणा ॥8॥ 
 
******
८) कारल्याचं  वेल लाव गं सुने, लाव गं सुने 
मग जा आपुल्या माहेरा माहेरा
कारल्याचं वेल लावला हो सासूबाई लावला हो सासूबाई 
आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा ॥1॥
 
कारल्याचं वेल वाढू दे गं सुने वाढू दे गं सुने
मग जा तू आपुल्या माहेरा माहेरा
कारल्याचं वेल वाढला हो सासूबाई वाढला हो सासूबाई
आता तरी जाऊ का मी माहेरा माहेरा ॥2॥

कारल्याला फूल येऊ दे गं सुने येऊ दे गं सुने 
मग जा आपुल्या माहेरा माहेरा
कारल्याला फूल आलं हो सासूबाई आलं हो सासूबाई
आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा ॥3॥
 
कारल्याला फळ येऊ दे गं सुने येऊ दे गं सुने
मग जा आपुल्या माहेरा माहेरा
कारल्याला फळ आलं हो सासूबाई आलं हो सासूबाई
आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा ॥4॥
 
कारल्याची भाजी कर गं सुने कर गं सुने 
मग जा आपुल्या माहेरा माहेरा
कारल्याची भाजी केली हो सासूबाई केली हो सासूबाई
आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा ॥5॥
 
कारल्याची भाजी खा गं सुने खा गं सुने
मग जा आपुल्या माहेरा माहेरा
कारल्याची भाजी खाल्ली हो सासूबाई खाल्ली हो सासूबाई
आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा ॥6॥
 
आपलं उष्टं काढ गं सुने काढ गं सुने
मग जा तू आपल्या माहेरा माहेरा
माझं उष्टं काढलं हो सासूबाई काढलं हो सासूबाई
आता तरी जाऊ का मी माहेरा माहेरा
आणा फणी घाला वेणी जाऊ द्या राणी माहेरा माहेरा
आणली फणी घातली वेणी गेली राणी माहेरा माहेरा ॥7॥

***

9) आज कोण वार बाई । आज कोण वार?
आज आहे सोमवार । शंकराला नमस्कार ।
 
आज कोण वार बाई । आज कोण वार?
आज आहे मंगळवार । देवीला नमस्कार ।
 
आज कोण वार बाई । आज कोण वार?
आज आहे बुधवार । गणपतीला नमस्कार ।
 
आज कोण वार बाई । आज कोण वार?
आज आहे गुरुवार । दत्ताला नमस्कार।

आज कोण वार बाई । आज कोण वार?
आज आहे शुक्रवार । अंबाबाईला नमस्कार ।

आज कोण वार बाई । आज कोण वार?
आज आहे शनिवार । शनिला नमस्कार ।

आज कोण वार बाई । आज कोण वार ?
आज आहे रविवार । सूर्याला नमस्कार ।
 
****
 
10) काही भागात कारल्याचा वेल, त्याची पाने गोल गोल
तुला न्यायाला कोण कोण आलं.
....
(अशी सुरुवात आहे )
 
अरडी गं बाई परडी, परडी एवढं काय गं
परडी एवढं फूल गं, दारी मूल कोण गं?
दारी मूल सासरा
सासर्‍याने काय आणलं गं बाई ?
सासर्‍यानं आणल्या पाटल्या
पाटल्या मी घेत नाही, सांगा मी येत नाही,
चारी दरवाजे लावा गं बाई, झिपऱ्या कुत्र्याला सोडा गं बाई ॥1॥
 
अरडी गं बाई परडी, परडी एवढं काय गं
परडी एवढं फूल गं, दारी मूल कोण गं?
दारी मूल सासू
सासूने काय आणलंय गं?
सासूने आणले गोट
गोट मी घेत नाही, सांगा मी येत नाही,
चारी दरवाजे लावा गं बाई, झिपऱ्या कुत्र्याला सोडा गं बाई ॥2॥
 
अरडी गं बाई परडी, परडी एवढं काय गं
परडी एवढं फूल गं, दारी मूल कोण गं?
दारी मूल दीर
दीरानं काय आणलं गं बाई ?
दीरानं आणल्या बांगड्या
बांगड्या मी घेत नाही, सांगा मी येत नाही,
चारी दरवाजे लावा गं बाई, झिपऱ्या कुत्र्याला सोडा गं बाई ॥3॥

अरडी गं बाई परडी, परडी एवढं काय गं
परडी एवढं फूल गं, दारी मूल कोण गं?
दारी मूल जाऊबाई
जावेनं काय आणलं गं बाई ?
जावेनं आणली नथ
नथ मी घेत नाहीं, सांगा मी येत नाही,
चारी दरवाजे लावा गं बाई, झिपऱ्या कुत्र्याला सोडा गं बाई ॥4॥

अरडी गं बाई परडी, परडी एवढं काय गं
परडी एवढं फूल गं, दारी मूल कोण गं?
दारी मूल नणंद
नणंदेने काय आणलंय गं?
नणंदेने आणल्या तोरड्या
तोरड्या मी घेत नाही, सांगा मी येत नाही
चारी दरवाजे लावा गं बाई, झिपर्‍या कुत्र्याला सोडा गं बाई ॥5॥

अरडी गं बाई परडी, परडी एवढं काय गं
परडी एवढं फूल गं, दारी मूल कोण गं?
दारी मूल नवरा
नवर्‍याने काय आणलंय गं?
नवर्‍याने आणलं मंगळसूत्र
मंगळसूत्र मी घेते, सांगा मी येते
चारी दरवाजे उघडा गं बाई, उघडा गं बाई 
झिपर्‍या कुत्र्याला बांधा गं बाई, बांधा गं बाई ॥6॥

***

11) सासरच्या वाटे कुचूकुचू काटे माहेरच्या वाटे नारळ फुटे 
कोण कोण पाहुणा आला गं बाई 
सासरा पाहुणा आला गं बाई 
सासऱ्याने काय काय आणले गं बाई 
सासऱ्यांनी आणल्या पाटल्या गं बाई 
पाटल्या मी घेत नाही 
सांगा मी येत नाही 
चारी दारं लावा गं बाई 
झिपर्‍या कुत्र्याला सोडा गं बाई 
 
सासरच्या वाटे कुचूकुचू काटे 
माहेरच्या वाटे नारळ फुटे ...
कोण कोण पाहुणा आला गं बाई 
नणंद पाहुणी आला गं बाई 
नणंदेने काय काय आणले गं बाई 
नणंदेने आणला पोहेहार गं बाई 
पोहेहार मी घेत नाही 
सांगा मी येत नाही
चारी दारं लावा गं बाई 
झिपर्‍या कुत्र्याला सोडा गं बाई 
 
सासरच्या वाटे कुचूकुचू काटे 
माहेरच्या वाटे नारळ फुटे ...
कोण कोण पाहुणा आला गं बाई 
दीर पाहुणा आला गं बाई 
दिराने काय काय आणले गं बाई 
दिराने आणले गोठ गं बाई 
गोठ मी घेत नाही 
सांगा मी येत नाही 
चारी दारं लावा गं बाई 
झिपर्‍या कुत्र्याला सोडा गं बाई 

सासरच्या वाटे कुचूकुचू काटे 
माहेरच्या वाटे नारळ फुटे 
कोण कोण पाहुणा आला गं बाई 
सासू पाहुणी आला गं बाई 
सासूने काय काय आणले गं बाई 
सासूने आणला राणीहार गं बाई 
राणीहार मी घेत नाही 
सांगा मी येत नाही 
चारी दारं लावा गं बाई 
झिपर्‍या कुत्र्याला सोडा गं बाई 

सासरच्या वाटे कुचूकुचू काटे 
माहेरच्या वाटे नारळ फुटे ...
कोण कोण पाहुणा आला गं बाई 
नवरा पाहुणा आला गं बाई 
नवऱ्याने काय काय आणले गं बाई 
नवऱ्याने मंगळसूत्र आणले गं बाई 
मंगळसूत्र मी घेते 
सांगा मी येते 
चारी दारं उघडा गं बाई 
झिपर्‍या कुत्र्याला आवरा गं बाई 
 

***

12) हस्त हा जीवनाचा राजा
पावतो जनांचिया काजा 
तयासी नमस्कार माझा ।। 
 
दहा मधले आठ गेले
हस्ताची ही पाळी आली
म्हणोनी त्याने गंमत केली ।।

ज्याच्या योगे झाला चिखल
त्याही चिखलात लावल्या केळी ।। 
एकेक केळ मोठालं 
भोंडल्या देवा वाहिलं
 
***
13) माझ्या सुंदरीच लगीन
वराडी कोण कोण येणार, माझ्या सुंदरीच लगीन
भाऊ म्हणे मी भाऊ, आणीन नवरा पाहून
माझ्या सुंदरीच लगीन
बहीण म्हणे मी बहीण, करवली मी होईन
माझ्या सुंदरीच लगीन
बाप म्हणे मी बाप, खर्चीन हुंडा लाख
माझ्या सुंदरीच लगीन
आई म्हणे मी आई, करीन लग्नात घाई
माझ्या सुंदरीच लगीन
चुलता म्हणे मी चुलता, येईन जेवणापुरता
माझ्या सुंदरीच लगीन
चुलती म्हणे मी चुलती, येईन वरातीपुरती 
माझ्या सुंदरीच लगीन
मावसा म्हणे मी मावसा, बसेन दागिन्यासरसा
माझ्या सुंदरीच लगीन
मावशी म्हणे मी मावशी, फराळाचे माझ्यापाशी
माझ्या सुंदरीच लगीन
मामा म्हणे मी मामा, येईन सर्व कामा
माझ्या सुंदरीच लगीन
भट म्हणे मी भट, धरीन अंतरपाट
माझ्या सुंदरीच लगीन
भटीण म्हणे मी भटीण, सगळ्याच पोळ्या लाटीन
माझ्या सुंदरीच लगीन
 
***

14) सासरच्या जाच सांगणाऱ्या ह्या मुली सासरची बढाई सुद्धा तेवढीच रंगवून सांगायच्या. 
 
भुलाबाई भुलाबाई सासरे कसे गं सासरे कसे?
कचेरीत बसले हे वकील जसे गं वकील जसे ॥1॥
 
भुलाबाई भुलाबाई सासू कशा गं सासू कशा?
कपाळभर कुंकू पाटलीनं जश्या गं पाटलीनं जश्या ॥2॥

भुलाबाई भुलाबाई पुतणे कसे गं पुतणे कसे?
हातामध्ये घडी मास्तर जसे गं मास्तर जसे ॥3॥

भुलाबाई भुलाबाई जाऊ कशी गं जाऊ कशी?
हातामध्ये लाटणं स्वयंपाकीण जशी गं स्वयंपाकीण जशी ॥4॥
 
भुलाबाई भुलाबाई दीर कसे गं दीर कसे?
डोळ्यावर गॉगल डॉक्टर जसे गं डॉक्टर जसे ॥5॥
 
भुलाबाई भुलाबाई नणंद कशी गं नणंद कशी?
हातामध्ये घडी मास्तरीण जशी गं मास्तरीण जशी ॥6॥

भुलाबाई भुलाबाई पती कसे गं पती कसे?
जटांतून गंगा वाहे शंकरजी जसे गं शंकरजी जसे ॥7॥
 
भुलाबाई भुलाबाई आपण कशा गं आपण कशा?
शंकराच्या मांडीवर पार्वती जश्या गं पार्वती जश्या ॥8॥
 
भुलाबाई भुलाबाई मुल कसे गं मुल कसे?
वाकड्या सोंडाचे गणपती जसे गं गणपती जसे ॥9॥

***
15) माहेरचा बडेजाव सांगणाऱ्या स्त्रीला मुद्दाम हिणवणारे हे गाणे :- 
 
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'
'माझ्या गं माहेरच्यांनी दिल्या मला साखळ्या ।'
'असल्या कसल्या साखळ्या बाई फुलाच्या पाकळ्या ॥'
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'
'माझ्या गं माहेरच्यांनी दिल्या मला पाटल्या ।'
'असल्या कसल्या पाटल्या बाई हाताल्या दाटल्या ॥'
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'
'माझ्या गं माहेरच्यांनी दिले मला गोट ।'
'असले कसले गोट बाई हत्तीचे रोट॥'
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'
'माझ्या गं माहेरच्यांनी दिली मला बिंदी ।'
'असली कसली बिंदी बाई कपाळाला चिंधी ॥'
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'
'माझा गं माहेरच्यांनी दिला मला हत्ती ।'
'असला कसला हत्ती बाई उधळतो माती ॥'
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?
'माझ्या गं माहेरच्यांनी दिला मला गडी ।'
असला कसला गडी बाई, मिजास बडी ॥'
'तुझ्या गं माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'
'माझ्या गं माहेरच्यांनी दिली मला बाई ।'
असली कसली बाई तिला रीतच न्हाई
 
***

16) आड बाई आडोणी, 
आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडली सुपारी, 
आमचा भोंडला दुपारी ।।
 
आड बाई आडोणी 
आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडली मासोळी 
आमचा भोंडला संध्याकाळी ।। 
 
आड बाई आडोणी 
आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडली कात्री 
आमचा भोंडला रात्री ।। 
 
आड बाई आडोणी 
आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडला शिंपला 
आमचा भोंडला संपला