गुरूवार, 2 फेब्रुवारी 2023
  1. लाईफस्टाईल
  2. »
  3. मराठी साहित्य
  4. »
  5. विजय तेंडुलकर
Written By वार्ता|

एका युगाचा अंत- विलासराव

प्रसिद्नाटककाविजतेंडुलकयांच्यनिधनाविषयमुख्यमंत्रविलासरादेशमुयांनु:ख व्यक्केलआहे. तेंडुलकयांच्यनिधनानमराठनाटकांच्यएकयुगाचअंझाल्याचत्यांनआपल्यशोकसंदेशाम्हटलआहे.

तेंडुलकरांच्यजाण्यानमराठरंगभुमआणि मराठसाहित्याचकधीही न भरूयेणारहानझाल्याचविलासराम्हणाले.