1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By
Last Updated : गुरूवार, 22 फेब्रुवारी 2024 (08:58 IST)

श्री विश्वकर्मा 108 नावे Vishwakarma 108 Naam

ॐ विश्वकर्मणे नमः
ॐ विश्वात्मने नमः
ॐ विश्वस्माय नमः
ॐ विश्वधाराय नमः
ॐ विश्वधर्माय नमः
ॐ विरजे नमः
ॐ विश्वेक्ष्वराय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ विश्वधराय नमः
ॐ विश्वकराय नमः
ॐ वास्तोष्पतये नमः
ॐ विश्वभंराय नमः
ॐ वर्मिणे नमः
ॐ वरदाय नमः
ॐ विश्वेशाधिपतये नमः
ॐ वितलाय नमः
ॐ विशभुंजाय नमः
ॐ विश्वव्यापिने नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ धार्मिणे नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ धराय नमः
ॐ परात्मने नमः
ॐ पुरुषाय नमः
ॐ धर्मात्मने नमः
ॐ श्वेतांगाय नमः
ॐ श्वेतवस्त्राय नमः
ॐ हंसवाहनाय नमः
ॐ त्रिगुणात्मने नमः
ॐ सत्यात्मने नमः
ॐ गुणवल्लभाय नमः
ॐ भूकल्पाय नमः
ॐ भूलेंकाय नमः
ॐ भुवलेकाय नमः
ॐ चतुर्भुजय नमः
ॐ विश्वरुपाय नमः
ॐ विश्वव्यापक नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ अन्ताय नमः
ॐ आह्माने नमः
ॐ अतलाय नमः
ॐ आघ्रात्मने नमः
ॐ अनन्तमुखाय नमः
ॐ अनन्तभूजाय नमः
ॐ अनन्तयक्षुय नमः
ॐ अनन्तकल्पाय नमः
ॐ अनन्तशक्तिभूते नमः
ॐ अतिसूक्ष्माय नमः
ॐ त्रिनेत्राय नमः
ॐ कंबीघराय नमः
ॐ ज्ञानमुद्राय नमः
ॐ सूत्रात्मने नमः
ॐ सूत्रधराय नमः
ॐ महलोकाय नमः
ॐ जनलोकाय नमः
ॐ तषोलोकाय नमः
ॐ सत्यकोकाय नमः
ॐ सुतलाय नमः
ॐ सलातलाय नमः
ॐ महातलाय नमः
ॐ रसातलाय नमः
ॐ पातालाय नमः
ॐ मनुषपिणे नमः
ॐ त्वष्टे नमः
ॐ देवज्ञाय नमः
ॐ पूर्णप्रभाय नमः
ॐ ह्रदयवासिने नमः
ॐ दुष्टदमनाथ नमः
ॐ देवधराय नमः
ॐ स्थिर कराय नमः
ॐ वासपात्रे नमः
ॐ पूर्णानंदाय नमः
ॐ सानन्दाय नमः
ॐ सर्वेश्वरांय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ तेजात्मने नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ कृतिपतये नमः
ॐ बृहद् स्मणय नमः
ॐ ब्रह्मांडाय नमः
ॐ भुवनपतये नमः
ॐ त्रिभुवनाथ नमः
ॐ सतातनाथ नमः
ॐ सर्वादये नमः
ॐ कर्षापाय नमः
ॐ हर्षाय नमः
ॐ सुखकत्रे नमः
ॐ दुखहर्त्रे नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निर्विधाय नमः
ॐ निस्माय नमः
ॐ निराधाराय नमः
ॐ निकाकाराय नमः
ॐ महदुर्लभाय नमः
ॐ निमोहाय नमः
ॐ शांतिमुर्तय नमः
ॐ शांतिदात्रे नमः
ॐ मोक्षदात्रे नमः
ॐ स्थवीराय नमः
ॐ सूक्ष्माय नमः
ॐ निर्मोहय नमः
ॐ धराधराय नमः
ॐ स्थूतिस्माय नमः
ॐ विश्वरक्षकाय नमः
ॐ दुर्लभाय नमः
ॐ स्वर्गलोकाय नमः
ॐ पंचवकत्राय नमः
ॐ विश्वलल्लभाय नमः